Omgaan met werkdruk

advertisement
Nathalie Warmoeskerken
 Herman
Van Veen
 http://www.youtube.com/watch?v=0FiuDrfu
2D8
 87
procent van de ondervraagde
verpleegkundigen vindt de werkdruk te hoog,
76 procent vindt de mentale belasting te
hoog, en 75 de fysieke belasting. Ook de
helft van de gespecialiseerde
verpleegkundigen vindt de werkdruk hoog en
ruim twee derde ervaart een hoge mentale
en fysieke belasting.
 Een
baan buiten de zorg zoeken
 41 procent van de ondervraagden geeft
bovendien aan wel eens werk buiten de
gezondheidszorg te zoeken. De meest
gegeven redenen hiervoor zijn de werkdruk
(42 procent), balans werk en privé (35
procent), het salaris (29 procent) en de
dreigende bezuinigingen in de zorg (21
procent). De redenen om wel in de zorg te
blijven werken zijn de patiënten (62
procent), collega's (51 procent) en de
overtuiging 'eens een zorgverlener, altijd een
zorgverlener'(39 procent).
 Hoge
werkdruk en vermoeidheid worden niet
veroorzaakt door datgene wat gedaan is
maar aan wel door de gedachten aan wat
allemaal nog gedaan moet worden
 De
jobtevredenheid bij verpleegkundigen
 ligt erg hoog, wat het beste bewijs is van
 hun grote motivatie. Verpleegkundigen
 dragen zorg voor ons, maar blijkbaar vinden
 maar weinig mensen het belangrijk
 ook zorg te dragen voor de
verpleegkundigen.
 In andere sectoren wordt vaak beter
 voor de werknemers gezorgd.
 Rik
Verhaeghe: “Belangrijk is dat het gaat
 om perceptie van werkstress. Volgens de
 wetenschapper Robert Karasek wordt
 werkstress bepaald door drie
werkkenmerken:
 perceptie van jobvereisten, perceptie
 van regelmogelijkheden van de
verpleegkundige
 bij het uitvoeren van de taken, en
 de sociale steun van collega’s en bazen.








Personal assistant to the President / niveau B". Enkele van de
criteria:
Je vindt het niet erg om de krankzinnige agenda van Frank bij te
houden
Je vindt het niet erg om om één glaasje cava te drinken met een
filmcrew en dan gans goeddenkend Vlaanderen over je te krijgen
Je vindt het niet erg om beleefd te blijven wanneer een woeste
burger of omhooggevallen kabinetslid je uitscheldt voor iets waar
je niets mee te maken hebt
Je vindt het niet erg om door iedereen in de organisatie graag
gezien te worden omdat je zo sympathiek bent
Je vindt het niet erg om van Frank te horen dat al zijn contacten
zeggen dat hij een fantastische secretaresse heeft
Je vindt het niet erg om geen eigen bureau te hebben
Je vindt het niet erg om dat Frank in zak en as zit wanneer je
hem komt zeggen dat je met pensioen gaat
 hij
wilde geen "jobomschrijving", maar een
"Joëlle-omschrijving" doen, beschrijven wat
z'n afscheidnemende assistente dag in dag uit
meemaakt.
 hij wil niet werken met functies, maar "met
mensen"
 hij wilde opvallen tussen al de andere
jobadvertenties.

Over dingen die we niet kunnen beïnvloeden
moeten we ons volgens Covey niet druk maken.
We moeten ons alleen richten op de binnenste
cirkel: proactieve mensen richten hun aandacht
vooral op datgene wat zij wél kunnen
beïnvloeden. Minstens even belangrijk daarbij is
het volgende: we kunnen natuurlijk geen invloed
uitoefenen op alles wat ons gebeurt. Maar wat
we wel kunnen is bepalen hoe we zelf reageren
op dingen die ons gebeuren. Proactieve mensen
realiseren zich dat ze zelf hun reactie kunnen
kiezen op de dingen waarmee ze worden
geconfronteerd. Tussen ‘stimulus’ en ‘respons’
zit altijd een ruimte, waarin we zelf onze
respons kunnen bepalen.
 http://www.youtube.com/watch?v=4u5VQlBE
NB8
 http://www.youtube.com/watch?v=4u5VQlBE
NB8
Download