Bijlage Info over AI 21

advertisement
Info over AI
Zie voor achtergrondinformatie: http://www.appreciative-inquiry.nl/.
De basis AI-vragen:
1) Wat geeft leven / energie aan de organisatie?
2) En welke mogelijkheden biedt dat om de organisatie effectiever te maken?
Vier standaard AI interviewvragen
1) Wat was voor jou een hoogtepunt of een piekervaring binnen de school? Hoe voelde je?
Wat droeg je zelf bij? Wat droegen je collega’s bij? Wat droeg de organisatie bij?
2) Wat waardeer je het meeste in de organisatie / in je werk / in jezelf?
3) Wat zijn de kernfactoren die leven geven aan de organisatie?
4) Welke drie wensen heb je om de organisatie te laten groeien / vitaler te maken?
Vijf principes van AI
1) Het constructionistische principe: Dit principe geeft aan dat men ervan uitgaat dat iedereen
zijn eigen werkelijkheid construeert. Organisaties zijn sociale, geconstrueerde realiteiten.
Ieder individu heeft zijn eigen kijk op de werkelijkheid. Bij verandering moet zoveel
mogelijk rekening gehouden worden met en gebruik gemaakt worden van deze
geconstrueerde realiteiten. Een verandering dient in gezamenlijkheid tot stand te komen.
2) Het principe van gelijktijdigheid: Ontdekken en veranderen vindt tegelijk plaats. De eerste
interventie, de eerste vraag is de eerste aanzet tot veranderen. De manier van vragen
beïnvloedt de denkwijze.
3) Het poëtische principe: Dit principe vergelijkt een organisatie metaforisch met een open
boek. In een organisatie is men continu bezig met het construeren van de werkelijkheid
van de organisatie, het verhaal. Het verleden, heden en toekomst zijn oneindige bronnen
om uit te leren.
4) Het anticiperende principe: Het beeld van de toekomst beïnvloedt het huidige gedrag dat
een organisme of een organisatie laat zien. Door de toekomst zo concreet mogelijk te
maken, gaan de mensen zich in het hier en nu steeds meer gedragen alsof die toekomst al
werkelijkheid is.
5) Het positieve principe: Door het vertellen over of het beleven van positieve momenten
ontstaan positieve emoties. Deze positieve emoties genereren een positieve verwachting
naar de toekomst en energie en zorgen ervoor dat mensen aangezet worden tot actie.
Emoties zoals hoop, spanning, inspiratie en blijdschap staan centraal in het veranderproces
en maken de weg vrij voor verandering
Andere AI voorwaarden

Wanneer de mensen in de organisatie veranderen, dan verandert het management mee

Mensen moeten voor deelname gefaciliteerd worden, wanneer ze bezig zijn in het traject
moet daarvoor 100% de prioriteit liggen en niet ergens anders

Consequent moet het juiste taalgebruik toegepast worden (ervaren problemen mogen
genoemd worden, maar de kunst is om deze om te buigen naar een wens)

Negatieve emoties mogen er zijn; achterliggend idee is dat achter iedere frustratie of
probleem een wens schuilt hoe het wel zou moeten zijn, probeer deze wens naar voren te
krijgen, maar vergeet zeker niet om begrip te tonen voor negatieve emoties.
Download