Zorgpad Somatoforme stoornissen Onderzoek

advertisement
Zorgpad Somatoforme stoornissen
Soms hebben mensen last van lichamelijke klachten, waarvoor (nog) geen medische oorzaak te vinden is of de
medische oorzaak verklaart de lichamelijke klachten slechts gedeeltelijk. Ook komt het weleens voor dat
mensen meer last krijgen van lichamelijke klachten als ze last hebben van psychische klachten, bijvoorbeeld als
ze zich druk maken om iets of niet lekker in hun vel zitten. U kunt daardoor bijvoorbeeld last hebben van
hoofdpijn, buikpijn, misselijkheid of flauwvallen. Extreme vermoeidheidsklachten die vaker voorkomen bij een
burn-out kunnen hier ook bij horen. Andere mensen zijn niet ziek, maar zijn vooral heel bang dat ze een
ernstige ziekte, zoals kanker, zullen krijgen en zijn hier voortdurend mee bezig. In Nederland hebben 16 op de
100 mensen last van een somatoforme stoornis.
Behandeling
In de behandeling is aandacht voor de lichamelijke klachten en de impact die deze klachten hebben op uw
leven. Er zal vooral aandacht zijn voor het leren accepteren en omgaan met uw lichamelijke klachten.
Onderzoek
Er zijn verschillende onderzoeken mogelijk. Die zijn hieronder beschreven. Wanneer u in behandeling komt bij
Lionarons GGZ, bekijken wij samen welke onderzoeken u nodig heeft.
Intake
Oriënterend/kennismakingsgesprek.
Hulpvraag verkennend.
Klachtenanamnese / SCID I
In een soort interview worden alle mogelijke klachten die mensen kunnen
hebben gestructureerd uitgevraagd. U kunt daarbij denken aan
angstklachten en stemmingsklachten.
Intelligentieonderzoek
Door middel van een aantal testen en puzzels gaan we
kijken hoeveel u weet, wat uw sterke kanten zijn en waar u mogelijk wat
meer moeite mee heeft.
Adviesgesprek
In dit gesprek worden met u de resultaten van het onderzoek besproken en
een voorstel gedaan voor behandeling. Samen met u zal er een behandelplan
worden opgesteld en zullen afspraken worden gemaakt.
Behandeling Somatoforme stoornissen
Hieronder staan therapieën beschreven, die mogelijk onderdeel vormen van uw behandeling.
Denken
Voelen
Doen
Cognitieve gedragstherapie
Bij cognitieve gedragstherapie gaan we er vanuit dat gedachten, gevoelens
en gedrag elkaar beïnvloeden. In deze behandeling proberen we deze 3
pijlers wat bij te sturen, zodat u minder last ervaart van uw klachten.
Medicatie
U krijgt medicijnen die u helpen u beter te voelen. Hiervoor gaat u naar een
psychiater.
Steunende en structurerende begeleiding
U krijgt activerende, motiverende en doelgerichte gesprekken met een
hulpverlener. Ook is er ruimte om emoties te onderzoeken en stil te staan bij
belangrijke gebeurtenissen die u heeft meegemaakt.
ACT training
In de ACT training oefent u structureel om de negatieve invloed van
gedachten en gevoelens te verkleinen. Dit kan zowel in een groep als
individueel plaatsvinden.
Cognitieve gedragstherapie in een groep
Bij cognitieve gedragstherapie gaan we er vanuit dat gedachten, gevoelens
en gedrag elkaar beïnvloeden. In deze behandeling proberen we deze 3
pijlers wat bij te sturen, zodat u minder last ervaart van uw klachten. Door
het volgen van deze behandeling in een groep kunt u enerzijds herkenning
vinden en anderzijds profiteren van de tips van anderen.
Sociale vaardigheidstraining
In een groep oefent u met sociale vaardigheden, zoals zeggen wat u ergens
van vindt, een praatje maken of een serieus gesprek voeren.
Praktische informatie
Rechten en plichten
Er bestaan enkele wetten, die de rechten regelen van mensen die behandeld worden of opgenomen zijn in de
gezondheidszorg. Deze wetten zijn ook belangrijk voor volwassenen die in behandeling zijn bij Lionarons GGZ.
De Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst regelt de relatie tussen u en uw behandelaar.
U heeft recht op bijvoorbeeld informatie over de behandeling. Maar tegelijkertijd hebt u de plicht om de
behandelaar goed, eerlijk en volledig op de hoogte stellen van uw problemen.
Zo zijn er allerlei rechten en plichten die te maken hebben met de behandeling voor zowel u als de behandelaar
in deze wet opgenomen.
Voor meer informatie kunt u kijken op onze website: www.lionarons-ggz.nl
Download