Cognitieve training

advertisement
Cognitieve training
Polikliniek ouderen, locatie De Nieuwe Valerius
U bent met angst- of depressieve klachten aangemeld binnen de polikliniek ouderen. Voordat u start
met een individuele cognitieve gedragstherapie kunt u deelnemen aan een ‘cognitieve training’. Wat
moet u zich daarbij voorstellen?
Het doel
Het doel van de training is u te laten zien dat het mogelijk is iets te doen aan de negatieve gevoelens
die u vaak heeft. U heeft zich aangemeld omdat u vaak angstig of somber bent en u wilt van die
gevoelens verlost worden. Misschien bent u soms ook vreselijk boos of verontwaardigd over dingen
die u overkomen zijn. Misschien heeft u heel veel last van faalangst en stelt u dingen die u moet
doen steeds maar uit.
In de training zullen we u laten zien dat er een samenhang is tussen negatieve gevoelens over
bepaalde mensen of bepaalde situaties en wat u over deze mensen of deze situaties denkt. Het
verband tussen uw gevoelens en uw gedachten zullen we in de cursus verduidelijken. Daarnaast
zullen we oefenen met andere manieren om hiermee om te gaan.
Cognitie is een ander woord voor gedachte. Gedachten staan centraal in deze training, en ook in de
individuele cognitieve gedragstherapie die, zo nodig of wenselijk, daarna volgt.
De training
De training bestaat uit 6 bijeenkomsten van ongeveer twee uur en een follow-up bijeenkomst. De
training wordt gegeven in een groep van 6 à 10 personen. Alle deelnemers zijn lotgenoten, omdat ze
allen aan een angst- of depressieve stoornis lijden. Voorafgaand aan de training heeft u een
kennismakingsgesprek met de therapeuten. In dat gesprek geven wij u uitgebreidere informatie over
de inhoud van de training en nemen we met u door of deelnemen aan de training voor u zinvol is.
Tijdens de bijeenkomsten krijgt u uitleg en zult u veel oefenen met wat u geleerd heeft. Huiswerk is
een belangrijk onderdeel van de training. Door in de week tussen twee bijeenkomsten
huiswerkopdrachten uit te voren zult u sneller resultaat zien.
Door deel te nemen aan de training krijgt u een goede indruk van de therapie waar u op wacht. Ook
al is het maar een korte training, toch is de kans groot dat u na de 6 bijeenkomsten anders tegen
bepaalde gebeurtenissen aan kunt kijken zodat u zich ook minder angstig gaat voelen en u zich
anders gaat gedragen.
De training wordt gegeven in Locatie De Nieuwe Valerius in Amsterdam.
Contactgegevens
Polikliniek ouderen
Locatie De Nieuwe Valerius
Amstelveenseweg 589
1081 JC Amsterdam
T (020) 788 5565
F (020) 788 5577
Cognitieve training, polikliniek ouderen, april 2015
1
Download