Tussendoelen sociaal - emotionele ontwikkeling - Zelfbeeld

advertisement
Tussendoelen sociaal - emotionele ontwikkeling - Zelfbeeld
3;6
1.
4
Gebruikt en begrijpt het woord
4;6
1.
‘wij’.
2.
Ontdekt verschillen en
2.
5;6
6
3.
1.
Heeft kennis van zichzelf.
nemen en daaraan vasthouden).
2.
Heeft kennis van de ander.
Kent de namen van kinderen uit de
3.
Kent verschillen en overeenkomsten
Toont non-verbaal eigen gevoelens.
gevoelens bij zichzelf (bijvoorbeeld:
4.
Kan basisemoties onderscheiden.
boos, blij, verdrietig).
5.
Krijgt controle over zichzelf.
7
1.
groep.
4.
5.
Benoemt kenmerken van het eigen
uiterlijk met oog voor details.
2.
tussen zichzelf en de anderen in de
Kent duidelijk te herkennen
3.
Kent eigen sterke kanten en
interesses.
3.
Kan in situaties waarin het niet al
Kan gevoelens onder woorden
te sterk emotioneel betrokken is,
brengen.
beoordelen of een ander iets met
Kent zijn/haar eigen emoties en die
opzet of per ongeluk heeft
van een ander (bijvoorbeeld in een
prentenboek.
6. Kan zijn/haar emoties beheersen.
*bron: SLO 2013
6,6
Besef van eigen ‘ik’ (zelf besluiten
eigen groep.
overeenkomsten tussen zichzelf en
de anderen in de groep.
5
gedaan.
4. Denkt na over eigen gedrag en
gevoelens.
Download