Titel? - obs De Nieuwe Wereld

advertisement
Omgaan met ingrijpende
gebeurtenissen
veerkracht
• Elk kind krijgt te maken in zijn leven met
tegenslag of stress en moet vaardigheden
leren om daarmee om te gaan.
• Veerkracht betekent het onderkennen,
begrijpen en accepteren van eigen
gevoelens en die vervolgens kunnen uiten.
Ieder kind is verschillend
•
•
•
•
Afhankelijk van leeftijd
Karakter
Voorbeeld omgeving/ ouders
Eerdere ervaringen
Bouwstenen om veerkracht te
ontwikkelen:
•
•
•
•
•
Gevoelens herkennen
Gevoelens uiten
Positieve kijk
Omgaan met verschillende situaties
Negatieve gevoelens en vervelende
situaties kunnen hanteren
• Met stressvolle gebeurtenissen kunnen
omgaan.
Stressvolle gebeurtenissen
•
•
•
•
•
•
Ziekte
Rouw
Echtscheiding
Verhuizen
Ongeval
…….
Wat vertel je?
•
•
•
•
Hou rekening met leeftijd
Vertel duidelijk wat er aan de hand is
Wees eerlijk over wat je niet weet
Vertel wat er in de toekomst eventueel
voor het kind gaat veranderen
Mogelijke stressreacties:
•
•
•
•
Herbeleven
Vermijden
Prikkelbaar zijn
Overige reacties
Leren omgaan met stressvolle
situaties
•
•
•
•
•
Je kind mag van streek zijn
Geef ruimte om het te verwerken
Regels en dagritme aanhouden
Ga niet vermijden/ uit de weg
Ruimte voor positieve ervaringen
Hoe voel je jezelf?
• Zorg voor u zelf
• Zoek steun bij vrienden/familie
• Gevoelens laten zien ( maar wel beheerst)
Wanneer zorgen maken om je
kind?
• Na vier weken zijn reacties niet minder
• Kind heeft er zoveel last van dat het
dagelijks leven belemmerd wordt
• Als er risicofactoren zijn en u verwacht dat
uw kind er niet zelf bovenop komt. (eerdere
ervaringen, al andere problemen)
Wat te doen bij zorgen?
• Bespreek met leerkracht
• Contact met maatschappelijk werkster
Tanja heideman
• Contact met jeugdarts Anneke Jorna
• On- line of telefonisch advies pedagoog.
www.ggdzw.nl
Vragen?
Download