PDF Nazorg Intensive Care

advertisement
H.366830.0214
Nazorg
Intensive Care
Inleiding
Na een Intensive Care (IC) opname kunnen er allerlei gevoelens en /
of klachten ontstaan, die u een gevoel van onzekerheid geven.
Soms heeft u geen klachten en soms heeft u veel klachten. Dit heeft
te maken met uw oorspronkelijke ziekte, de lengte van uw opname
en uw behandelingen.
Duur van de herstelperiode:
Het is goed u te realiseren dat de herstelperiode na een IC opname
kan variëren, van enkele weken tot soms wel maanden. Dit is sterk
afhankelijk van de ernst van uw ziekte, de mate van uw gevoelens
en de ernst van uw klachten. Thuis kunt u zich nog moe en zwak
voelen. De gewone dingen kunnen u (veel) energie kosten, zoals
aankleden of bewegen. U kunt het gevoel hebben uw
onafhankelijkheid te hebben verloren, omdat u hulp nodig hebt van
mensen om u heen.
Gevoelens en emoties die er kunnen zijn:
verdrietig of opstandig voelen
gevoel van onzekerheid
niet belangrijk vinden hoe u eruit ziet
snel geïrriteerd raken en kortaf zijn
schuldig voelen omdat u zoveel gedoe en zorgen veroorzaakt
hebt
vergeetachtig zijn
lusteloosheid, geen eetlust
niet begrijpen wat er met u is gebeurd en hoe ziek u eigenlijk
geweest bent
angstig voelen omdat u wellicht bijna dood bent geweest
bezorgd zijn dat u dit weer kan overkomen.
2
Naar huis
Uw naasten zullen blij zijn dat u weer thuis bent maar begrijpen
misschien niet waarom u soms zo anders bent. Het is ook mogelijk
dat u niet begrijpt wat uw naasten voor emoties hebben
meegemaakt toen u op de IC lag. Het is goed om dat van elkaar te
weten en er met elkaar over te praten.
Naast gevoelens en emoties kunnen er ook specifieke klachten
ontstaan van psychische en lichamelijke aard.
Psychische klachten
levendige dromen of nachtmerries
flashbacks (plotselinge herinneringen van de IC opname, met
soms levendige details)
hallucinaties
angst
verlies van vertrouwen, veel piekeren.
Lichamelijke klachten
spierzwakte, spierpijn
heesheid, veranderde stem, doofheid
slikklachten
gestoorde reuk of smaak
incontinent van urine of faeces
jeuk.
Deze klachten horen bij de normale verwerking van zo’n heftige
gebeurtenis. Ze kunnen uitgelokt worden door verschillende prikkels,
bijvoorbeeld een geur of smaak of iets wat u ziet. Uw familieleden
kunnen ook last hebben van deze symptomen. Meestal gaat dit
geleidelijk voorbij.
Mogelijke gevolgen van uw IC opname
Een veel gehoorde klacht is slecht slapen. Het kan een tijd duren
voordat u weer een normaal slaapritme hebt. Het kan moeilijk zijn
om in slaap te vallen of u wordt regelmatig ‘s nachts wakker. Als er
problemen zijn met slapen, vermijd dan ‘s avonds het gebruik van
thee en koffie.
3
Lezen of luisteren naar muziek voor het slapen gaan kan soms
helpen. Blijven er problemen met het slapen bestaan overleg dan
met uw huisarts.
Dagboek
Als er vragen zijn over uw verblijf op de IC en er is door de
familie/kennissen een dagboek bijgehouden, kan het helpen om dit
te lezen.
Bezoek IC
Het is mogelijk om na verloop van tijd (bijvoorbeeld 2-3 maanden na
uw IC opname) een gesprek te hebben met de intensivist en een ICverpleegkundigen. U kunt uw vragen, gevoelens of klachten met hen
bespreken.
Het idee om weer terug te gaan naar die afdeling kan beangstigend
zijn, maar het kan ook helpen om te zien waar u gelegen hebt.
Voor een afspraak kunt u contact op nemen met de leidinggevende
verpleegkundige van de IC
 0523-276841.
Specifieke hulp
Wanneer u klachten houdt kunt u doorverwezen worden voor meer
specifieke hulp.
Vragen
Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de afdeling IC
van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur en van
13.00 uur tot 16.00 uur.
 0523-276841
In het weekend
 0523-276000 u vraagt naar de afdeling IC.
4
Download