Psychotherapie: cognitieve gedragstherapie

advertisement
Psychotherapie: cognitieve gedragstherapie
Bij patiënten met angststoornissen worden verschillende vormen van psychotherapie
toegepast. Uit onderzoek blijkt dat ouderen met angststoornissen effectief behandeld
kunnen worden met cognitieve gedragstherapie. Deze therapie is erop gebaseerd dat
gedachten, gevoelens en gedrag met elkaar verbonden zijn.



Gedachten: het doel van deze therapie is mensen anders te leren denken en
gedragen in de situaties waarvoor iemand bang is. Angstopwekkende gedachten
worden opgespoord door middel van dagboeken en worden door meer rationele
gedachten vervangen.
Gevoelens: met ontspannings- en ademhalingsoefeningen leert men lichamelijke
sensaties die met angst en paniek gepaard gaan, onder controle te krijgen.
Gedrag: in de therapie wordt getracht de patiënt voorzichtig bloot te stellen aan de
situaties die hij/zij vermijdt.
Op www.ccgt.nl vindt u meer informatie over cognitieve gedragstherapie.
Download