Cognitieve gedragstherapie (groepstraining)

advertisement
Cognitieve gedragstherapie
(groepstraining)
Bij Cognitieve gedragstherapie is een therapie waarin u
leert negatieve gedachten te herkennen en om te buigen.
Dit informatieblad gaat over de groepstraining cognitieve
gedragstherapie.
Versie: 1 januari 2013
Voor wie is deze training?
Deze groepstraining is bedoeld voor mensen met
stemmingswisselingen, angst –en dwangklachten en
persoonlijkheidsproblematiek.
Wilt u meer zicht krijgen op situaties en meer grip op
negatieve gedachten, dan kunt u meedoen aan deze training.
CGT is een training. Deze training is een aanvulling is op
individuele therapie, geen vervanging. Daarom kunt u alleen
meedoen met deze training als u ook regelmatig gesprekken
hebt met uw hoofdbehandelaar.
Wat is cognitieve gedragstherapie?
De cognitieve gedragstherapie (CGT) gaat ervan uit dat
gedachten, gevoelens en gedrag op een bepaalde manier
met elkaar verbonden zijn. Je gedachten beïnvloeden je
gevoelens en gedrag. Negatieve gedachten, bijvoorbeeld
‘ik ben niks waard’ of ‘ik kan dat toch niet’, kunnen
Psychische problemen veroorzaken, versterken en in stand
houden.
Wat zijn de doelen van cognitieve
gedragstherapie
Hoofddoel van CGT is dat u minder last hebt van de
symptomen en gevolgen van uw psychische problemen.
Dat betekent concreet dat:
• U realistischer over uzelf denkt;
• U geen situaties meer hoeft te vermijden;
• Uw dagelijks functioneren verbetert (thuis, op uw werk/
opleiding en in sociale situaties);
• U meer activiteiten kunt ondernemen waardoor u mentaal
sterker wordt;
• De kans kleiner wordt dat uw problemen terugkeren.
We leren u hoe u een situatie kunt uitwerken met behulp
van een G-schema. Thuis werkt u enkele situaties op deze
manier uit. Eenmaal per week komt de groep bij elkaar.
Dan zullen we een of twee schema’s samen bespreken.
Samen met de andere groepsleden zoekt u naar manieren
om de situatie een volgende keer anders aan te pakken.
Hoe lang duurt deze groepstraining?
De training duurt twaalf weken.
Iedere zes weken kunnen nieuwe deelnemers instromen.
Elke week komt de groep eenmaal bij elkaar.
Elke bijeenkomst duurt vijf kwartier.
Hoe kan ik mij aanmelden?
Voor aanmelding is een verwijzing nodig van uw behandelaar
bij GGZ Delfland. Deze kan een aanmeldingsformulier invullen
en opsturen naar het secretariaat van de intensieve
Poliklinische behandeling (IPB). U ontvangt daarna een
uitnodiging voor een kennismakingsgesprek.
Voordat u de eerste keer meedoet aan de training hebt u een
intakegesprek met een sociotherapeut.
In dit gesprek krijgt u meer informatie en bespreekt u wat uw
doelen zijn. Ook kunt u vragen stellen over de training.
Meer informatie
Als u nog vragen hebt, kunt u contact opnemen met
GGZ Delfland, afdeling IPB (intensieve poliklinische
behandeling).
Het telefoonnummer is: 010 – 246 39 00.
Wat gaan we doen in deze groepstraining?
In de groep werken we met G-schema’s. Dat is een methode
om uw gedachten te beschrijven en te
ordenen.
De G’s staan voor:
• Gebeurtenis
• Gevoel
• Gedachten
• Gedrag
• Gevolg.
Bezoek- / Postadres
GGZ Delfland, Locatie De Stadhouder
Stadhouderslaan 98, 3116 HT Schiedam
Telefoon 010—246 39 00
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards