COGNITIEVE THERAPIE (groepsbehandeling en IPB)

advertisement
COGNITIEVE THERAPIE
(groepsbehandeling en IPB)
Wat is cognitieve therapie?
“Cognitie” is een mooi woord voor “gedachte”.
Bij cognitieve therapie wordt u gestimuleerd om uw eigen
gedachten onderzoeken, en in tweede instantie mogelijk
ook te veranderen. Wanneer u namelijk verandert hoe u
over dingen denkt, verandert daarmee ook uw gevoel en
eventueel ook uw gedrag.
Versie: 1 januari 2015
We werken binnen de module met vier basisgevoelens:

Bang

Boos

Blij

Bedroefd
Iedereen heeft deze gevoelens, het zijn hele normale en
nuttige emoties. Als we geen angst zouden kennen, zouden
we zonder goed te kijken oversteken, we zouden geen
gevaar zien. Het is ook heel normaal en goed om bedroefd
te zijn, bijvoorbeeld wanneer iets ergs is gebeurd.
Echter, wanneer gevoelens zo hevig zijn dat je er last van
krijgt en je leven kunnen beheersen, dan is het goed om
met behulp van cognitieve therapie dit te proberen te
veranderen.
Hoofddoel van cognitieve therapie is dat u minder last heeft
van bijvoorbeeld angst of somberheidklachten of andere
gevoelens, of minder last van bepaalde ongewenste
gedragingen. Voorbeelden van dingen waaraan u kunt
werken zijn:
Geen nee durven zeggen uit angst dat een ander u
negatief beoordeeld
Angst of paniekklachten, en misschien zelfs vermijdingsgedrag, zoals niet meer met het openbaar vervoer reizen
Steeds de dingen somber inzien, het glas is half leeg,
in plaats van half vol
Onzeker over uzelf zijn, denken dat de ander altijd beter /
mooier / slimmer enz is
Teveel dingen op uzelf betrekken, meteen denken dat het
aan u ligt
U oefent deze zaken in de behandeling, maar het is vooral
ook de bedoeling dat u thuis of op uw werk/opleiding
geleidelijk dit soort moeilijke situaties gaat opzoeken.
De behandelaar vraagt u daarbij op te letten wat u denkt
en voelt en dat op te schrijven in een dagboekformulier.
Door zo naar uzelf te kijken en logisch te redeneren kunt u
merken welke negatieve gedachten u belemmeren.
U gaat daardoor anders nadenken en zult in staat zijn
positieve of meer reële gedachten over uzelf aan te leren.
Hierdoor verminderen uw klachten.
Duur van de behandeling
De module bestaat uit 10 sessies van 75 minuten en is
Wekelijks. Start van de module is bij voldoende aanmelding.
Contactinformatie
Secretariaat IPB - NWN
De behandeling
Cognitieve therapie richt zich op het verminderen van
negatieve gedachten en gevoelens door u te laten ervaren
dat deze niet altijd reëel zijn. Hierdoor kunt u aanleren om
meer positieve of reële gedachten te hebben.
In de module zit u in een groep met maximaal 10 deelnemers.
Het is een gesloten groep, wat inhoudt dat u de groep begint
en eindigt met dezelfde mensen. Elke deelnemer heeft naast
de module nog contacten met een eigen behandelaar.
Voorafgaand aan de module vindt een intake / kennismaking
plaats met een van de therapeuten. In de groep wordt u
gemotiveerd om aan de hand van “gedachtenschema’s”
bepaalde klachten waar u tegenaan loopt te onderzoeken en
mogelijk te veranderen.
Bezoek- / Postadres
GGZ Delfland, Locatie De Stadhouder
Stadhouderslaan 98, 3116 HT Schiedam
Telefoon 010—2463900
Download