Mindfulness-Based Cognitieve therapie

advertisement
Medische psychologie
Mindfulness-Based
Cognitieve Therapie
bij kanker
Het krijgen van de diagnose kanker en het doorlopen van een daaropvolgende
behandeling brengt vaak een grote emotionele belasting met zich mee. Verdriet,
angst en boosheid zijn allen veel voorkomende emoties. Om hier beter mee om te
leren gaan, wordt u binnen het Jeroen Bosch Ziekenhuis een training MindfulnessBased Cognitieve Therapie (MBCT) aangeboden. In deze folder vindt u meer
informatie over dit trainingsaanbod.
Wat is Mindfulness-Based Cognitieve Therapie?
Bij onplezierige gedachten en gevoelens hebben we vaak de neiging om deze te
onderdrukken of te vermijden. Op deze manier proberen we controle te krijgen,
maar dit heeft helaas vaak een averechts effect. Mindfulness, letterlijk vertaald
oplettendheid, leert mensen om een meer accepterende houding aan te nemen
ten aanzien van hun gedachten, gevoelens en lichamelijke sensaties. De training
leert u om bewuster stil te staan bij uw ervaring van het ‘hier en nu’ en deze niet
te veroordelen. Er kan dan ruimte ontstaan om op een andere, effectievere manier
met de emoties en gedachten om te gaan.
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de training het risico op terugval bij
mensen met terugkerende depressies met 50% vermindert. Inmiddels is duidelijk dat de training ook bij andere psychische klachten of belasting een effectieve
behandeling kan zijn.
Voor wie is de training?
De training is voor patiënten van de afdeling Oncologie van het Jeroen Bosch
Ziekenhuis. Het heeft de voorkeur dat de intensieve fase van actieve behandeling
is afgerond.
Deze informatie voor patienten is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft
algemene informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
© Jeroen Bosch Ziekenhuis / www.jeroenboschziekenhuis.nl
(PSY-305, uitgave augustus 2016)
Hoe verloopt de training?
MBCT is een training in groepsverband die bestaat uit acht wekelijkse bijeenkomsten van 2 uur. Tijdens de bijeenkomsten krijgt u meer inzicht in uw klachten. Naast
technieken uit de cognitieve gedragstherapie oefent u ook met verschillende meditatietechnieken. U wordt aangemoedigd om hetgeen u leert tijdens de training in uw
dagelijks leven toe te passen. Om de methode eigen te maken en het effect van de
training te optimaliseren, wordt dan ook van u gevraagd om dagelijks een half uur te
besteden aan de oefeningen.
Hoe meldt u zich aan?
Uw oncoloog of de betrokken verpleegkundig-specialist kan u aanmelden voor de
training. Na aanmelding krijgt u een uitnodiging voor een intakegesprek op de polikliniek Medische Psychologie. In dit gesprek wordt samen met één van de therapeuten
bekeken of uw verwachtingen aansluiten bij de training.
Waar vindt de training plaats?
Jeroen Bosch Ziekenhuis, locatie ‘s-Hertogenbosch
Afdeling medische psychologie (gebouw A, verdieping 0, ontvangst.4)
Wilt u meer informatie?
Neemt u dan contact op met het secretariaat van de afdeling Medische
Psychologie:telefoonnummer: (073) 553 67 07
of per e-mail: [email protected]
Patientenvoorlichting jeroen bosch ziekenhuis 2 van 2
Download
Random flashcards
kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards