BloedgasBepaling - Jeroen Bosch Ziekenhuis

advertisement
Longgeneeskunde
Bloedgasbepaling
Afspraak
Dag en datum:
................................ dag.........................................................................
Tijd:
....................................................uur
Waar:
functieafdeling Longgeneeskunde. Gebouw C, verdieping 1,
ontvangst 4
Kunt u op de datum van het onderzoek niet komen?
Belt u dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk een werkdag voor de onderzoeksdatum,
naar de polikliniek Longgeneeskunde, telefoonnummer (073) 553 24 63.
Uw plaats kan dan gebruikt worden om een andere patiënt te helpen. Zo werkt u
ook mee om de wachtlijsten zo kort mogelijk te houden!
Wat is een bloedgasbepaling?
Binnenkort moet u bloed laten prikken voor het bepalen van het zuurstofgehalte,
het koolzuurgehalte, de zuurstofverzadiging en de zuurgraad van het bloed. Dit
geeft informatie over het functioneren van de longen.
Hoe bereidt u zich voor?
Voor dit onderzoek is geen speciale voorbereiding nodig.
• U mag gewoon eten en drinken.
• U mag uw medicijnen gewoon innemen
• Als u bloedverdunners gebruikt, kunt u hier gewoon mee doorgaan. Meldt u dat
wel aan de longfunctie analist op het moment van de bloedafname.
• Als u thuis zuurstof gebruikt, gaat u daar gewoon mee door.
Wat neemt u bij ieder bezoek mee?
• Uw geldig legitimatiebewijs (geldig paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of vreemdelingenkaart).
• Uw patiëntenpas van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Heeft u nog geen pas of
kloppen de gegevens niet meer? Laat dan een (nieuwe) patiëntenpas maken
Deze informatie voor patienten is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft
algemene informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
© Jeroen Bosch Ziekenhuis / www.jeroenboschziekenhuis.nl
(LON-038, uitgave juli 2016)
voordat u naar uw afspraak gaat. Dit kan op alle locaties van het Jeroen Bosch
Ziekenhuis, behalve Zaltbommel Gamerschestraat.
• Uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO). Het is voor uw arts belangrijk te weten
welke medicijnen u thuis gebruikt. Uw eigen apotheek kan dit overzicht voor u
uitprinten.
Medicatiegegevens delen
Het Jeroen Bosch Ziekenhuis kan digitaal uw historisch medicatieoverzicht opvragen,
maar alleen als u daar toestemming voor heeft gegeven.
Deze toestemming regelt u bij alle apotheken waar u uw medicatie ophaalt, of online
via www.ikgeeftoestemming.nl. Toch blijft het ook dan belangrijk om uw papieren AMO
mee te nemen naar het ziekenhuis. Aan de hand van uw AMO controleren we welke
medicatie u op dit moment gebruikt. Na goedkeuring van de arts vermelden we deze
medicijnen in uw Elektronisch Patiënten Dossier.
Hoe verloopt het bloedprikken?
De longfunctieanalist of longarts neemt bloed bij u af. Dit gebeurt meestal in de pols.
Soms is dit in de vinger, het oor of in de elleboog. Dit hangt af van wat de arts precies
wil meten. Als u in de pols of elleboog wordt geprikt dan krijgt u na het prikken een
drukverband. Dit moet vijftien tot dertig minuten om uw pols blijven zitten. Wordt u in
uw vinger of het oor geprikt dan krijgt u een pleister op het wondje.
De arts kan er voor kiezen om uw bloed te laten controleren onder invloed van inademen van zuurstof. Gebruikt u zelf geen zuurstof? Dan moet u eerst zuurstof inademen. Dit gebeurt op de afdeling Longfunctie. Daarna wordt er bloed geprikt. Dit duurt
meestal 20 minuten (tenzij anders wordt aangevraagd).
Hoe lang duurt het onderzoek?
Dit hangt af van de soort afname die uw arts heeft aangevraagd. Meestal duurt het
onderzoek 20 minuten. De longfunctie analist brengt het bloed naar het klinisch
chemisch laboratorium voor onderzoek. De uitslag is na ongeveer 20 minuten bekend.
Van wie krijgt u de uitslag?
U krijgt de uitslag van uw specialist te horen.
Heeft u nog vragen?
Dan kunt u bellen naar polikliniek longgeneeskunde, telefoonnummer
(073) 553 24 63. Voor meer informatie kunt u ook kijken op de website van het
Jeroen Bosch Ziekenhuis, www.jbz.nl.
Patientenvoorlichting jeroen bosch ziekenhuis 2 van 2
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards