Valpolikliniek - Jeroen Bosch Ziekenhuis

advertisement
Geriatrie
Valpolikliniek
Afspraak
Dag en datum:
Tijd:
Waar:
................................ dag.........................................................................
....................................................uur
Valpolikliniek, onderdeel van poliklinieken Geriatrie,
gebouw B verdieping 1.
Inleiding
Binnenkort verwachten we u op de Valpolikliniek van het Jeroen Bosch Ziekenhuis.
Uw afspraak wordt schriftelijk bevestigd. Bij de schriftelijke bevestiging voegen we
een vragenlijst toe. Wij vragen u vriendelijk deze lijst in te vullen en mee te nemen
naar de afspraak.
We verzoeken u om een begeleider mee te nemen naar de Valpolikliniek. Deze
begeleider kan uw echtgeno(o)t(e) of partner zijn, zoon of dochter, of vertrouwenspersoon.
Wat is een Valpolikliniek?
Op de Valpolikliniek onderzoeken we hoe het komt dat u valt. Op de Valpolikliniek
werken een geriater, een verpleegkundige en een fysiotherapeut. Om de beurt zullen zij u onderzoeken. De Valpolikliniek valt onder de supervisie van de geriater. Dit
is een medisch specialist die gespecialiseerd is in onderzoek en behandeling van
oudere mensen die een groot risico lopen hun zelfstandigheid te verliezen.
Waarom een Valpolikliniek?
Zoals u misschien gemerkt heeft, komt een val vaak plotseling. De gevolgen kunnen ernstig zijn, variërend van een bloeduitstorting tot een botbreuk. Als u op oudere leeftijd een keer bent gevallen, is de kans op herhaling groot als er niets aan
de oorzaak wordt gedaan. Een val kan u angstig maken. Misschien ten onrechte,
maar een val is vaak een reden om minder te gaan ondernemen. Stel dat u weer
valt en nu wel wat breekt...
Deze informatie voor patienten is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft
algemene informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
© Jeroen Bosch Ziekenhuis 2005 www.jeroenboschziekenhuis.nl
(GER-042, uitgave April 2011)
Voor het vallen kunnen meerdere oorzaken bestaan. Maar voor degene die valt – en
ook voor de huisarts - is het vaak niet duidelijk wat deze oorzaken zijn. Het kan van
belang zijn om door meerdere specialisten onderzocht te worden. Het team dat werkzaam is op de Valpolikliniek doet een basisonderzoek. Daarna wordt u – als dat nodig
is - doorverwezen naar andere specialisten voor verder onderzoek of behandeling.
Als u wordt doorverwezen, zijn de wachttijden vaak wel te overzien. Mogelijk moet u
meerdere keren naar het ziekenhuis komen.
Hoe verloopt het onderzoek?
Het onderzoek op de Valpolikliniek bestaat uit meerdere onderdelen. Het totale onderzoek duurt ongeveer drieënhalf tot vier uur.
Eerst wordt u onderzocht door achtereenvolgens een arts, een fysiotherapeut en een
verpleegkundige. Zij besteden aandacht aan uw hart en longen, uw ogen, uw evenwichtsorgaan, uw skelet en gewrichten, uw zenuwstelsel (inclusief uw geheugen) en
uw spierkracht. Afhankelijk van hun bevindingen kunnen er nog onderzoeken nodig zijn op de afdeling
Radiologie of een functieafdeling. Bijvoorbeeld een echografie, een holter (onderzoek
waarbij gedurende 24 uur uw hartritme wordt geregistreerd), een onderzoek naar de
bloeddoorstroming in de benen, of een E.M.G.-onderzoek (onderzoek naar de werking
van de zenuwen). Voor deze onderzoeken wordt een afspraak gemaakt.
Na het onderzoek bespreekt het team met u en uw begeleider wat de mogelijke
oorzaak is (of mogelijke oorzaken zijn) voor het vallen. Als het nodig is, verwijzen we u
door naar andere specialisten voor verdere behandeling.
Het is mogelijk dat u voor verdere behandeling wordt doorverwezen naar de polikliniek Geriatrie. Op de Valpolikliniek doet de geriater alleen een basisonderzoek. Bij
doorverwijzing naar de polikliniek Geriatrie verricht de geriater verder onderzoek om
tot een diagnose te komen. Als er geen behandelingsmogelijkheden zijn, verwijzen we
u terug naar uw huisarts. Uw huisarts ontvangt altijd een brief over de onderzoeken
en de bevindingen.
Wat u verder nog moet weten...
• Voor een onderzoek aan de Valpolikliniek heeft u een patiëntenpas van het Jeroen
Bosch Ziekenhuis nodig. U kunt dit laten maken bij de informatiebalie in de centrale
hal. Het is belangrijk dat de gegevens op de patiëntenpas juist zijn. Laat daarom
een nieuwe pas maken als de gegevens niet meer kloppen, omdat u bijvoorbeeld
verhuisd bent of een andere ziektekostenverzekering heeft gekregen.
• Neemt u bij ieder bezoek aan het ziekenhuis een geldig legitimatiebewijs mee (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart). In verband met de wetgeving inzake identificatieplicht kan hiernaar worden gevraagd.
• Het is belangrijk dat u de verwijsbrief of brief van uw huisarts meebrengt. Hierin
staat uw medische voorgeschiedenis die wij nodig hebben voor het onderzoek.
• Neemt u een overzicht mee van de medicijnen die u gebruikt.
• Wilt u zich vijf minuten voor aanvang van het onderzoek melden in de wachtruimte
van de poliklinieken Geriatrie?
Heeft u nog vragen?
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, belt u ons dan gerust. Wij zijn te
bereiken op maandag t/m vrijdag van 08:30 t/m 17:00 uur via telefoonnummer (073)
553 86 29. Patientenvoorlichting jeroen bosch ziekenhuis 2 van 2
Download