Neuropsychologisch onderzoek (NPO)

advertisement
Uitgave patiëntencommunicatie
Geriatrie/ Geheugenpoli
Neuropsychologisch
onderzoek (NPO)
Ziekenhuis St Jansdal
Wethouder Jansenlaan 90 - Postbus 138 - 3840 AC Harderwijk
Telefoon 0341 46 39 11 - Internet www.stjansdal.nl
Harderwijk, oktober 2016
CAZ GE 22.10.16
Het geheugen
Cognitieve functies zijn bijvoorbeeld:
Klachten over vergeetachtigheid komen veel
voor en niet alleen bij ouderen. Er kunnen
verschillende oorzaken schuilgaan achter deze
klachten.
•
•
•
•
•
• Er kan sprake zijn van lichamelijke klachten,
bijvoorbeeld hartklachten, nierziekten,
gebruik van bepaalde medicatie, slechte
voedingsgewoonten of teveel alcohol.
• Ook de gevolgen van een CVA, een
hersenkneuzing of hersentumor kunnen
leiden tot geheugenklachten.
• Bovendien kunnen psychische problemen
zoals stress, verdriet of een depressie leiden
tot problemen met het geheugen.
Nader onderzoek/diagnostiek naar de aard en
ernst van de klachten en naar de oorzaak van
de klachten is zinvol.
Het neuropsychologisch onderzoek
Eén van de onderzoeken die op de
geheugenpolikliniek plaatsvinden, is het
neuropsychologisch onderzoek.
Neuropsychologie is de tak van de psychologie
die zich bezighoudt met de relatie tussen
hersenen en gedrag.
Door middel van een gesprek en het afnemen
van een serie testen wordt geprobeerd om in
kaart te brengen of er sprake is van gestoorde
cognitieve functies en zo ja, wat de aard en
ernst is van deze stoornissen.
Geheugen
Concentratievermogen
Waarnemen
Taal en spraak
Ruimtelijk inzicht
Soms wordt u gevraagd om lijsten in te vullen
met vragen over uw klachten of persoonlijkheid.
Ook kunnen vragenlijsten worden voorgelegd
aan degene die met u meekomt naar het
onderzoek.
Vervolgens worden de gegevens verwerkt en
beoordeeld. U krijgt de uitslag (en eventuele
adviezen) op een later tijdstip van de arts die
het onderzoek heeft aangevraagd.
Tot slot
Het neuropsychologisch onderzoek zal
plaatsvinden op de dagkliniek geriatrie. Deze
bevindt zich op de derde verdieping.Volg de
bewegwijzering naar geriatrie: nr 3.96.
In de huiskamer staan gemakkelijke stoelen,
waarin u tussen het onderzoek en de lunch
kunt rusten. Uw begeleider kan er voor kiezen
om tijdens het onderzoek in deze ruimte te
verblijven.
Heeft u naar aanleiding van deze folder nog
vragen over uw bezoek, neem dan gerust
contact met ons op.
De gezondheidszorg (GZ-) psycholoog zal het
onderzoek uitvoeren.
De poli / dagkliniek geriatrie is telefonisch
bereikbaar op elke werkdag
van 08.30 – 12.30 en
van 13.00 – 16.30 uur
Telefoonnummer polikliniek geriatrie:
(0341) 463945
Download