Geriatrie, dagdiagnostisch centrum

advertisement
Centrumlocatie
In deze folder kunt u lezen wat Geriatrie inhoudt en hoe de gang van zaken
is op het Dagdiagnostisch Centrum Geriatrie. Wij raden u aan om, als dit
nodig is, deze folder ook aan een familielid of begeleider te laten lezen.
Wat is geriatrie
Klinische Geriatrie is een specialisme dat zich bezighoudt met de oudere
patiënt. Oudere mensen hebben vaak verschillende klachten tegelijk.
Ziektes verlopen vaak anders dan bij jongere mensen. Lichamelijke en
geestelijke problemen kunnen gelijktijdig voorkomen. Deze klachten
zorgen ervoor dat men zich minder fit voelt en dat het thuis niet meer zo
goed gaat. De klachten kunnen vaag zijn, het is soms moeilijk aan te
geven wat er precies aan de hand is.
Wat doet de arts
Een klinisch geriater is een arts die gespecialiseerd is in onderzoek en
behandeling van oudere mensen en die geleerd heeft om op breed terrein
klachten te onderkennen en behandelen. Zo nodig wordt hierbij ook een
beroep gedaan op een team van hulpverleners, bijvoorbeeld een fysiotherapeut, een diëtiste, een neuropsycholoog of andere medisch specialisten.
Dagdiagnostisch Centrum Geriatrie
Het is afhankelijk van uw situatie of, en welke hulpverleners bij het
onderzoek betrokken worden.
Wat doet de verpleegkundige
De verpleegkundige ontvangt u op de afdeling en begeleidt u voor een
groot deel van de dag. Door de verpleegkundige worden verschillende
onderzoeken gedaan en testen afgenomen. De verpleegkundige helpt u
indien dit nodig is. Ook kunt u bij hem / haar terecht met al uw vragen en
opmerkingen.
Dagdiagnostisch Centrum Geriatrie
Er is voor u een afspraak gemaakt op het Dagdiagnostisch Centrum
Geriatrie. Dit centrum bevindt zich op de afdeling Inwendige
Geneeskunde (4 Zuid) unit Geriatrie. Het doel is in één dag zoveel mogelijk
informatie over uw gezondheidssituatie te verzamelen om een diagnose
te stellen en een behandeladvies aan u mee te geven. U wordt schriftelijk
op de hoogte gebracht van de datum en tijd wanneer u wordt verwacht.
Soms kan het nodig zijn één of twee keer terug te komen.
Het is belangrijk dat u naar het Dagdiagnostisch Centrum Geriatrie komt
samen met een persoon die voor u vertrouwd is, bijvoorbeeld uw
echtgeno(o)t(e), een familielid, begeleider of een andere goede bekende.
Deze persoon kan u eventueel helpen en aanvullende informatie over uw
klachten geven.
Voorbereiding
Wilt u bij uw bezoek het volgende meenemen:
-
de papieren van uw ziektekostenverzekeraar
-
alle medicijnen en of zalven die u gebruikt of de medicijnkaart
(tevens oogdruppels, vitamines, homeopathische middelen)
-
uw eventuele (lees)bril en/of hoortoestel, rollator of andere
hulpmiddelen
2
indien aanwezig, de zorgmap van de Thuiszorg.
Bovendien verzoeken wij u om bij het bezoek het volgende mee te nemen:
-
de verwijskaart en/of brief van uw huisarts
-
uw patiëntenpas. Heeft u nog geen patiëntenpas dan kunt u deze bij
de Inschrijving in de Centrale Hal bij Ingang 2 laten maken. Ook
eventuele wijzigingen kunt u hier doorgeven. Dit duurt ongeveer
15 minuten.
Het onderzoek
Als u voor het eerst op het Dagdiagnostisch Centrum Geriatrie komt,
ziet de dag er als volgt uit:
-
bloedafname
-
meten en wegen, pols- en bloeddruk, temperatuur
-
urine-onderzoek
-
afhankelijk van de situatie worden verschillende testen afgenomen,
bijvoorbeeld een ECG (hartfilmpje)
-
uitgebreid gesprek en lichamelijk onderzoek door de arts
-
gesprek met uw begeleider
-
mogelijk volgt een röntgenfoto of echo.
Het onderzoek op het Dagdiagnostisch Centrum Geriatrie duurt de hele
dag. Er is ook tijd om te rusten, koffie te drinken en te eten.
Een begeleidend familielid mag u tussen de middag helpen met eten.
U krijgt een broodmaaltijd. Na de maaltijd is er gelegenheid even op bed
te liggen.
Uitslag
Aan het einde van de eerste onderzoeksdag worden de bevindingen en
adviezen met u besproken door de arts. Zo nodig wordt er een nieuwe
afspraak gemaakt, waarbij aanvullend onderzoek gedaan wordt.
Uw huisarts wordt op de hoogte gehouden, zelf kunt u het verslag van de
onderzoeken inzien via Mijn Erasmus MC.
3
Mijn Erasmus MC
Als patiënt van het Erasmus MC heeft u toegang tot Mijn Erasmus MC.
online afspraken maken bij een aantal van onze poliklinieken.
Het gebruik van Mijn Erasmus MC is beveiligd met DigiD met sms-functie.
Op www.erasmusmc.nl leest u onder Patiëntenzorg welke informatie u
hier aantreft. Inloggen op Mijn Erasmus MC kunt u altijd en overal via
http://www.erasmusmc.nl/mijnerasmusmc
Vragen
Heeft u nog vragen, neemt u dan contact op met de afdeling Inwendige
Geneeskunde, unit 4 Zuid, op telefoonnummer (010) 703 31 26 bereikbaar
www.erasmusmc.nl
6088863
© Erasmus MC - Patiëntencommunicatie - 04/15
van 07.30 - 16.00 uur.
Aan de inhoud van deze folder kunnen geen rechten worden ontleend
U kunt hier een samenvatting van uw medisch dossier inzien. Ook kunt u
Download