Opname op de afdeling Geriatrie van

advertisement
Opname op de afdeling Geriatrie van ziekenhuislocatie Scheper
Opname op de afdeling Geriatrie
De afdeling Geriatrie is bestemd voor oudere patiënten met meerdere lichamelijke aandoeningen. Deze gaan vaak
gepaard met psychische en sociale problemen. Meestal is er een acuut lichamelijk probleem waardoor een
opname in het ziekenhuis noodzakelijk is. Deze factoren samen geven een groot risico op blijvende
afhankelijkheid. Een ziekenhuisopname is erg ingrijpend. Om zo snel mogelijk eventuele problemen die tijdens
ziekenhuisopname kunnen ontstaan op te sporen screenen we patiënten van 70 jaar en ouder. We starten zo
nodig meteen preventie- en behandelacties. Het doel van uw opname richt zich vooral op onderzoek en
behandeling van de aandoening(en), waarna u zo zelfstandig mogelijk weer naar huis kunt of naar een voor u
geschikte woonomgeving.
Wat is een geriater/internist Ouderengeneeskunde?
Aan de afdeling Geriatrie is een klinisch geriater of internist Ouderengeneeskunde verbonden. Deze artsen zijn
medisch specialist die gericht zijn op ouderen met meerdere aandoeningen tegelijkertijd.
De afdeling Geriatrie
De afdeling Geriatrie bevindt zich op de derde verdieping (Noord 32) van ziekenhuislocatie Scheper in Emmen en
beschikt over twaalf bedden. Er zijn een- en tweepersoonskamers. Er is een huiskamer waar door de week
activiteitenbegeleiding en vrijwilligers aanwezig zijn. Afhankelijk van de aard van uw ziekte, persoonlijke
omstandigheden en het bed dat beschikbaar is, bepalen we op welke kamer u komt te liggen.
Waarom is de afdeling semi-gesloten?
De afdeling is semi-gesloten. Dat wil zeggen dat de afdeling door een elektrische deur is afgesloten en u alleen
naar buiten kunt met een code. Dit is om te voorkomen dat verwarde patiënten de afdeling verlaten. Bij uw opname
krijgt u de code van de verpleegkundige.
Wilt u er altijd alert op zijn dat bij het open gaan van de deur er geen (andere) patiënten de afdeling
verlaten?
Met wie krijgt u te maken tijdens uw opname?
Tijdens uw opname krijgt u te maken met: de klinisch geriater/internist Ouderengeneeskunde, verpleegkundige,
zorgassistent, activiteitenbegeleider, eventueel fysiotherapeut, ergotherapeut, de diëtist, maatschappelijk werker,
de psycholoog of de transferverpleegkundige. Al deze disciplines hebben overleg met elkaar. Eenmaal per week
komen zij samen om de behandeling rondom u te bespreken in het Multidisciplinair overleg.
De verpleging
Het verpleegkundig team bestaat uit algemeen verpleegkundigen en gespecialiseerd verpleegkundigen met een
afgeronde opleiding Geriatrie. Daarnaast zijn er leerling-verpleegkundigen en stagiaires werkzaam. De verpleging
is in wisseldiensten 24 uur per dag aanwezig.
Wat neemt u mee bij opname?
•
Ondergoed, nachtkleding en gewone kleding voor overdag.
•
Goede schoenen.
•
Rollator of stok.
•
Bril/ hoorapparaten.
•
Toiletartikelen.
•
Medicijnen/ Baxterrol.
•
Eventueel enkele persoonlijke dingen, zoals een eigen kussen of een fotoalbum.
Wat u niet mee moet nemen
Wij raden u aan waardevolle bezittingen thuis te laten of direct bij opname weer mee naar huis te geven. Laat nooit
uw portemonnee, sieraden of andere kostbare zaken op uw patiëntenkamer achter. Het ziekenhuis is niet
aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van dit soort eigendommen.
Waardevolle bezittingen
Het overkomt patiënten op onze afdeling regelmatig dat ze iets kwijtraken. Wij proberen dat zoveel mogelijk te
voorkomen. Wij verzoeken u waardevolle bezittingen zoveel mogelijk mee naar huis te geven of altijd te voorzien
van naam en telefoonnummer. Wij adviseren u om vast te leggen waar deze bezittingen zijn.
Onderzoeken
Het kan zijn dat u tijdens uw verblijf voor onderzoek moet. Uiteraard proberen wij u daar zo vroeg mogelijk over in
te lichten. Medewerkers van de patiëntenvervoersdienst begeleiden u naar en van de onderzoeksafdeling. Bij een
bezoek aan de polikliniek vragen wij aan uw familie om mee te gaan.
Rooming-in
Bij een acute verwardheid (delier) of andere situaties tijdens de opname kan er voor rooming-in gekozen worden.
Veiligheid en vertrouwen in de voor u onbekende omgeving wordt het best gewaarborgd door het continue
aanwezig zijn van een vertrouwd persoon. Voor u is het daarom fijn als een familielid, vriend(in) of kennis zoveel
mogelijk in het ziekenhuis aanwezig kan zijn. Voor meer informatie over rooming-in verwijzen wij u naar de folder
‘Rooming-in bij oudere patiënten’.
Bezoek
De bezoektijden zijn van 13.30 - 15.00 uur en van 18.00 - 20.00 uur.
Op zondag is er extra bezoekuur van 10.45 - 11.30 uur.
Informatie voor bezoekers
•
Als regel geldt: niet meer dan twee bezoekers per patiënt.
•
Bezoek is belangrijk voor de patiënten; het betekent afleiding en contact met de buitenwereld. Het is
overigens niet de bedoeling dat u zich verplicht voelt om de volledige bezoektijd aanwezig te zijn. Binnen
de bezoektijden is een half uur tot een uur al gauw voldoende.
•
Wilt u iets meenemen? Houdt er rekening mee dat misschien niet alles mag worden gegeten. Denk ook
eens aan dingen om bezig te zijn: lectuur, puzzels, handenarbeid, of aan toiletartikelen die tijdens het
verblijf van pas kunnen komen.
•
Meegebrachte bloemen mag u zelf in een vaas zetten. Elke afdeling heeft hiervoor op de gang een nisje,
waarin vazen staan.
•
Het is mogelijk om uw familielid te ondersteunen bij de algemene dagelijkse verzorging. Bijvoorbeeld door
te helpen met het eten, het begeleiden naar het toilet of samen een stukje wandelen.
•
Patiënten in het ziekenhuis zijn vaak erg vatbaar voor allerlei infecties. Een gewone verkoudheid kan voor
sommige patiënten al gevaarlijk zijn. Bent u flink verkouden, kom dan liever een keertje niet op bezoek.
Zijn uw kinderen op school of bij vriendjes in aanraking geweest met besmettelijke ziekten? Neemt u ze
dan niet mee naar het ziekenhuis. Misschien kan het geen kwaad voor de patiënt die u bezoekt, maar wel
voor zijn of haar kamergenoot.
•
Soms komt het voor dat er een onderzoek of behandeling verricht wordt tijdens het bezoekuur. Het kan dan
zijn dat de patiënt naar een onderzoekskamer moet of dat wij u vragen de zaal enige tijd te verlaten.
Wat kunt u zelf kunt bijdragen aan een voorspoedig verloop van uw opname?
Door voldoende te bewegen draagt u zelf bij aan een voorspoedig verloop van uw opname. Dit kan door zoveel
mogelijk uit bed te komen. Is dat niet mogelijk? Probeer dan te bewegen in bed en regelmatig van houding te
wisselen.
Contactinformatie
Verpleegkundig spreekuur
Elke werkdag tussen 13.30 - 14.30 uur is er een telefonisch spreekuur. U heeft dan de gelegenheid om aan de
verpleegkundige vragen te stellen met betrekking tot de opname en behandeling van uw familielid. Wij verzoeken u
dit contact zoveel mogelijk door de aangewezen contactpersoon te laten verlopen. Mocht u specifiek medische
vragen hebben dan adviseren wij u een familiegesprek af te spreken.
Contact met de afdeling
Wilt u weten hoe uw familielid de nacht heeft doorgebracht? Neem dan voor 7.30 uur contact op met de afdeling.
U spreekt dan de verpleegkundigen die nachtdienst hadden. Het telefoonnummer vindt u verderop in deze folder.
Familiegesprek
Het familiegesprek geeft de mogelijkheid om op een van te voren afgesproken tijd met uw arts te spreken. Dit kan
op meerdere dagen per week en op diverse tijdstippen. Het kan zijn dat uw arts met u een gesprek wil, maar het
kan ook zijn dat u of uw eerste contactpersoon uw arts wil spreken. Ook een telefonisch overleg met uw arts is
mogelijk. Maak voor een familiegesprek een afspraak bij het secretariaat van de afdeling Geriatrie.
Nazorg
Na ontslag gaat u in principe naar huis, tenzij dit medisch gezien onmogelijk is. Heeft u na uw ontslag hulp nodig?
Dan bespreken wij dit met u of met uw familie tijdens uw opname. We schakelen daarna de transferverpleegkundige in om dit te regelen.
Tot slot
De afdeling Geriatrie bevindt zich binnen Treant Zorggroep op ziekenhuislocatie Scheper in Emmen.
Vragen
Heeft u nog vragen? Stel ze aan uw verpleegkundige of neem contact op met de afdeling Geriatrie.
Telefoonnummers
Ziekenhuislocatie Scheper
Afdeling Geriatrie
0591 69 16 10
Polikliniek Geriatrie
0591 69 12 86
Verpleegkundig spreekuur
0591 69 17 22
Afdelingshoofd
0591 69 17 25
Informatie
Meer informatie vindt u op:
www.treant.nl
TRIP052 301116
Download