WELKOM - Wikiwijs Maken

advertisement
WELKOM
GGZ, H11 (behalve de par. over zorg en beg. en communicatie)
Schooltas blz. 85-117
VVT2, H2
Schooltas blz. 22-29
GHZ, H16.4
Presentatie ‘Depressie onder ouderen ’
Wat weet je al van een depressie?
Heb je te maken gehad met een depressie in je
omgeving/ stage/ werk ?
•Wat houd een depressie precies in?
•Hoe ga je hier mee om?
•
Depressie bij de zorgvrager
Wanneer er minstens twee weken bijna elke dag 5 van de volgende symptomen
aanwezig zijn:
Depressieve/sombere stemming
•
Verlies van belangstelling en interesse in bijna alle activiteiten
•
Veranderde eetlust
•
Problemen met slapen
•
Gejaagd of geremd gedrag
•
Vermoeidheid en verlies van energie
•
Gevoelens van waardeloosheid of onterechte schuldgevoelens
•
Verminderd vermogen tot nadenken of concentratie
•
Terugkerende gedachten aan de dood
•
Er is sprake van een depressie als deze symptomen niet komen uit een lichamelijke
aandoening of een rouwreactie filmpje over depressie
Oorzaken depressie
Verlies van geliefden
•Verlies van lichamelijke mogelijkheden
•Verlies van sociale status(bijv. ouderrol,werk)
•Verlies van financiële status
•Verlies van cognitieve functies(denken,
geheugen, nieuwe informatie opnemen)
•Verlies van relationeel netwerk(vrienden,
kennissen)
•
Risicofactoren bij ouderen
Naarmate men ouder wordt bestaat er een groter risico op een
depressie. Een aantal risicofactoren op een rijtje:
•Rouw
•Slaapstoornissen
•Lichamelijke beperkingen
•Eerdere depressies
•Vrouwelijk geslacht(veelal weduwen)
•Verlies sociale contacten
•Verandering rolpatroon(o.m. het wegvallen van werk)
•Traumatische oorlogservaringen
•Verlies van naasten
•Afnemende vitaliteit
•Erfelijk bepaald(2 tot 3 keer meer risico bij depressie in familie)
Signalen
Veelal somber en lusteloos
•Verminderde eetslust
•Slaapproblemen
•Weinig energie
•Weinig emotie
•Verlaagd libido
•Stemmingswisselingen
•Geen initiatief
•Verlaagd zelfbeeld
•Spreekt veel over de dood
•filmpje over depressie
•
Eenzaamheid
Veel ouderen hebben te maken met eenzaamheid. In Nederland is bekend
dat 1 op de 4 ouderen eenzaamheid ervaren.
Één van de oorzaken van een depressie bij ouderen heeft te maken met
eenzaamheid. Ouderen kunnen door verminderde sociale contacten in een
zogeheten sociaal isolement terecht komen. Het komt voor dat het contact
met de caissière in de supermarkt het enige waardevolle contact is op de
dag.
Een aantal cijfers
Bron: Trimbos Instituut
Enkele feiten op een rij
Een depressie onder ouderen komt veel voor in
verpleeg en verzorgingshuizen
•Onder ‘hoogbejaarden’ neemt de kans op een
depressie toe
•Onder ‘jongbejaarden’ is de kans op herstel
groter mits op tijd herkend
•In algemene ziekenhuizen zijn ongeveer 6% van
de opgenomen ouderen depressief
•
Hoe te handelen
In
gesprek gaan met zorgvrager en of familie.
•Probleem bespreken in het MDO.
•Gesprekken regelen met psychiater of
psycholoog.
•Eventueel een dagprogramma maken.
•Eventueel medicatie geven
•Filmpje over depressie
•Tips over omgaan met depressie
•
Download
Random flashcards
Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards