multimodale behandeling

advertisement


Depressie bij kinderen en adolescenten.

Kinderen en adolescenten
o Complex van symptomen, onttrekken zich meestal aan het oog.

Geen adequate diagnostisering en behandeling,

Kernsymptomen :
o Matte, droevige, neerslachtige stemming
o Verlies van energie en productiviteit
o Onvermogen om te genieten en plezier te hebben

Typen depressie ( stemmingsstoornissen):
o Depressieve stoornis
o Dysthyme stoornis
o Depressieve stoornis NAO





Leeftijdspecifieke symptomen
Depressieve cognities vanaf 4 jaar
Suicidale gedachtevorming en daden vanaf 9 jaar
Geen cognitieve depressiesymptomen bij verstandelijke
handicap
Kinderen en adolescenten ontkennen hun depressie en
weren het depressief affect af,

AACAP :
o 0,9 % depressie in pre- schoolleeftijd
o 2% depressie bij kinderen in de basisschool
o Gemiddeld 5 % depressie bij adolescenten

Leeftijdsverschillen :
o Vanaf adolescentie dubbel zoveel depressie bij vrouwen
• Biologische redenen (hormonen)
• Sociaal- culturele factoren




Duur van de verschillende depressiesoorten
Terugval van de depressieve stoornis
Recidive (herhaling)
Uitloop van een (unipolaire) depressieve stoornis in een
bipolaire stoornis,


Aanleiding tot zelfmoord
Aanleiding tot andere psychiatrische stoornissen
o Angststoornissen
o Eetstoornissen
o Gedragsstoornissen
o Middelenmisbruik
o Lichamelijke ziekten

Gevolgen voor psychosociale ontwikkeling

3 soorten etiologische factoren
o Intrapersoonlijke factoren
o Contextuele factoren
o Levensloopfactoren

Depressies zijn vaak secundaire stoornissen bij kinderen en
adolescenten ten aanzien van autisme, ADHD en
antisociale gedragsstoornissen.

Differentiaal-diagnostiek is heel belangrijk !


Intakefase
Psychodiagnostisch onderzoek
o Projectieverhalen
o Gesprek met ouders

Individuele psychotherapie

2 principes:
o Ontwikkelingspsychopathologisch principe
• Bepaald door leeftijd en het ontwikkelingsniveau
o Systeemperspectief
• Ouders zijn een belangrijke bron van informatie






Gesprekken
Zelfrapportering
Klinische interviews en beoordelingsschalen
Oudervragenlijsten (CBCL)
Projectieve tests
Multimodale diagnostiek
o Meerdere bronnen

Psycho- educatie
o Ouders en school


Ouder en/of partnerrelatie of gezinstherapie
Therapieën:
o Client- centered psychotherapie
o Psychomotore therapie
o Cognitieve gedragstherapie
o Interpersoonlijke psychotherapie
o Psychodynamische psychotherapie

Meest efficiënt : multimodale behandeling !
Mijn depressie.
Vandaag laat uit bed,
want ik voel me zo moe.
Een glimlach kan nog net,
maar wat doet het er toe.
Mijn gevoel is heel erg vlak,
geen lach maar ook geen traan.
Goh, wat ben ik toch mak,
wanneer zal mijn depressie weer gaan?
Depressie Steunpunt
Download