Samen actief in de wijk Hoorn Noord / Grote Waal

advertisement
Combinatiefuncties in het
basisonderwijs.
Meer beweging en minder overgewicht bij kinderen
Effectieve aanpak ten behoeve van
bewegingsstimulering bij kinderen in het
openbaar en bijzonder onderwijs.


De aanpak moet resulteren in:
Meer kinderen dagelijks aan het bewegen
Minder kinderen met overgewicht.
Ambitie in 2014:
In 2014 kan op 90% van alle scholen elke
leerling dagelijks sporten binnen en buiten de
schooluren.
Basisvoorwaarden constructieve aanpak:


Kwalitatief goed bewegingsonderwijs
Beweegmanagement (lees combinatiefuncties) op de basisscholen.
Organisatie:
Beweegmanagement (CF) op 28 basisscholen




6 wijken, 6 beweegteams
1 minimaal 4, maximaal 7 scholen
vertegenwoordigd in een team.
3 schoolbesturen werken nauw samen.
werkbudget voor ieder team





Kind dient te voldoen aan:
Per leeftijdscategorie vastgestelde kerndoelen bew.
onderwijs
In bezit van zwemdiploma A in groep 8
Neemt wekelijks actief deel aan georganiseerde
bewegingsactiviteit na schooltijd
Neemt jaarlijks deel aan 1 of meerdere
schoolsporttoernooien
Neemt jaarlijks meerdere malen deel aan (school)
sportinitiatieven, gecoördineerd of georganiseerd via
het beweegmanagement.
Aanpak School & Sport





Leerlingvolgsysteem als meetinstrument
Samenwerking met JGZ
Een samenhangend programma aanbod
Oudervoorlichting
Maatwerk.
Programma









Sport extra (MRT)
Sport van de maand, Fun gym
Schoolsporttoernooien ism sportverenigingen
Jeugdsportpas
ism sportverenigingen
Zwemvangnet
Schoolsportvereniging ism sportverenigingen
Sportspreekuur
Scholenproject voeding en bewegen
Beweegweek
ism sportverenigingen





Taken beweegmanagement
Bevordert samenwerking tussen school, buurt en
sportaanbod in de wijk.
Volgt intensief het beweeggedrag van kinderen in
school. ( leerlingvolgsysteem )
Is sportaanspreekpunt / sportaanjager op school
Coördineert het beweegprogramma op school.
Voorlichting en adviezen op het gebied van voeding
en beweging middels oudercontacten.
Samenwerking met de verenigingen in de wijk
 Brengt sportvereniging in de school, zowel tijdens
gymlessen als buiten schooltijd.
 Introduceert nieuwe leden in de vereniging en
begeleidt eventueel nieuwe leden
 Ondersteunt de vereniging bij de organisatie van
schoolsport en schoolsportvereniging
 Adviseert de vereniging in aanbod en evalueert
verenigingsaanbod met betrokkenen.
Einde Presentatie
Download