Meer MENSEN en BEDRIJVEN bewegen naar UW sportvereniging.

advertisement
Meer MENSEN en BEDRIJVEN
bewegen naar UW sportvereniging.
Marketing voor sportverenigingen I inspelen
op de behoeftes van potentiële leden en
bedrijven I
Meer dan alleen het
organiseren van een activiteit..
Marketing voor
sportverenigingen is erop
gericht om een
verandering in denkwijze
bij bestuurders en
vrijwilligers te realiseren.
Als bestuurders het
hebben over ledenwerving
en –behoud en sponsoring
dan zijn ze eigenlijk bezig
met marketing. Marketing
betekent inspelen op de
behoeftes van de klant en
in dit geval het
verenigingslid, het
potentiële lid en/of de
potentiële sponsor.
Sportmarkt en
sportconsument
Over het algemeen zijn
bestuurders en vrijwilligers
geneigd te beginnen bij het
bedenken van een activiteit
vanuit hun eigen product.
Vaak staat men bij het
werven van leden
onvoldoende stil bij de
behoeftes van de huidige
en potentiële leden en bij
het werven van sponsoren
onvoldoende bij de
behoefte van de bedrijven.
De wervingsactiviteit is
feitelijk één van de P’s van
de marketingmix en komt
pas later in het proces aan
de orde.
Voordat bestuurders en
vrijwilligers een activiteit
gaan bedenken doen ze er
goed aan om zich te
verdiepen in de omgeving
waarin zij zich bevinden.
Zij doen er goed aan zich
te verdiepen in de
behoeftes van de
consumenten, in dit geval
de potentiële leden en
sponsoren. Wij coachen
bestuurders en vrijwilligers
tijdens dit traject om
marktgericht te gaan
denken.
Onderzoek naar de
(sport)behoefte
Door onderzoek te doen
naar de behoeftes van
leden kunnen bestuurders
hier beter op inspelen bij
het werven van nieuwe
leden. Daarnaast levert
onderzoek onder de leden
inzicht op in waar de leden
werken, wat hun profiel is
en voor welke bedrijven je
als vereniging interessant
bent. Dit kan onder andere
door met leden in gesprek
te gaan.
Naast het onderzoek onder
de huidige leden is het
belangrijk om onderzoek in
de wijk te doen. Dit kan
onder andere door in
gesprek te gaan met
wijkpartners zoals de
gemeente. Als bestuurder
moet je weten wat er in je
vereniging speelt en welke
behoefte er in de wijk ligt,
zodat je hier op in kan
spelen.
Kiezen van de juiste
productmarktcombinaties
Door onderzoek krijgen
bestuurders inzichtelijk
waar hun kansen en
mogelijkheden liggen.
Bestuurders en vrijwilligers
willen over het algemeen
meer jeugdleden werven.
Ligt de sportvereniging in
een vergrijzende wijk, dan
levert het opzetten van een
aanbod voor ouderen meer
kansen op. Voor
sponsoren wil men vaak
nieuwe bedrijven
binnenhalen, maar
waarschijnlijk zit er nog
genoeg potentieel aan
bedrijven binnen het
huidige ledenbestand.
Het uitwerken van de
marketingmix
Na het maken van een
keuze voor een nieuwe
doelgroep of voor
potentiële bedrijven gaan
de verenigingen hun
product en activiteit
uitwerken. We bieden de
verenigingen een
marketingtoolkit met
handvatten aan. Hiermee
kunnen ze hun product
uitwerken en hun
communicatie inzetten om
zo efficiënter leden en
sponsoren te werven. Bij
de uitwerking hanteren wij
de principes die de
fitnesssector in Nederland
groot hebben gemaakt.
Daarnaast coachen we de
deelnemers in verkoop- en
communicatieve
vaardigheden.
Wij helpen sportverenigingen in vier
avonden bij de volgende
vraagstukken:
 Hoe word ik door mijn
omgeving gezien en hoe
positioneer ik mijn
vereniging?
 Welke producten bied ik nu
aan en welke producten kan
ik nog meer aanbieden?
 Welke markten bedien ik nu
en welke markten kan ik nog
meer bedienen?
 Wie is mijn doelgroep en
waar vind ik mijn doelgroep?
 Welke kansen liggen er op
de club en welke in de wijk?
 Welke activiteiten zijn
effectief om leden en
sponsoren te werven?
Themagerichte ondersteuning
met meerdere clubs tegelijk
Tijdens het traject coachen wij deelnemers bij het opzetten en
uitvoeren van beleid. Daarnaast reiken wij hen de competenties en
Inhoud avonden
Blok 1 I analysen huidige
activiteiten en introductie
sportmarketing en marketing van
sport.
vaardigheden aan om de uitvoering van het beleid te kunnen
realiseren. Binnen het traject leert men door intervisie van elkaar.
Daarom vinden de trainingen altijd met meerdere verenigingen
plaats. Verenigingen krijgen hierdoor niet alleen tips en concrete
handvatten van de trainer, maar ook van elkaar. Naast het
thematraject bieden wij ook inspiratiesessies voor grote groepen
Blok 2 I onderzoek vereniging en
omgeving en keuze activiteiten.
Blok 3 I uitwerking producten,
marketingmix en benadering
doelgroep.
aan. Tijdens een inspiratiesessie nemen wij deelnemers mee in de
kernpunten van marketing voor sportverenigingen.
Blok 4 I presenteren uitkomsten
activiteiten en training
communicatie intern en extern met
uw doelgroep.
Rijnhout Sportconsultancy
Wildschutlaan 6
4205 ZE Gorinchem
06 48 36 82 00
Kvk 56313144
Website:
www.rijnhoutsportconsultancy.nl
Twitter:
@RijnhoutSC
Wie zij wij
Interesse
Rijnhout Sportconsultancy is een trainings-
Bent u benieuwd naar de
mogelijkheden voor uw
gemeente, bond of
sportvereniging.
Mailt u dan naar:
[email protected]
en adviesbureau voor sportverenigingen.
Het oprichten van het trainings- en
adviesbureau is voortgekomen uit de brede
ervaring binnen de sportbranche. Afgelopen
tien jaar heeft de oprichter Danny Rijnhout
gewerkt als onder andere gymleraar, fitness
instructeur en –manager, buurtsportcoach
en verenigingsadviseur. Al deze ervaringen
komen samen in de diensten die het bureau
aanbiedt. Hierdoor kijken we met een brede
blik naar de sportbranche.
Overige Projecten
Als adviesbureau adviseren we gemeentes,
bonden en andere organisaties bij het
inzetten van sport als middel en het
vitaliseren van sportverenigingen. Voor meer
informatie kunt u onze website bezoeken of
vrijblijvend telefonisch contact opnemen.
Download