Sjabloon voor verslagen.

advertisement
Verslag
Onderwerp Bestuursvergadering Ducks
Vergaderdatum 20 september 2012
Het bestuur bespreekt de status van het senior team. RC Ducks kan geen volledig
team op het veld krijgen heeft het afgelopen seizoen twee keer een boete moeten
betalen omdat er niet gespeeld kon worden. Een aantal spelers denken actief mee
hoe de club meer leden kan werven.
Voorstellen zijn o.a.
 Een rugby clinic gevolgd door borrel
 Een wervings feestje in een bar
 Advertentie in Brabants Centrum
 Compensatie derde helft voor diegenen die hebben
 Netwerken bij andere clubs
 Werven binnen buitenlandse gemeenschappen (e.g. Ieren)
Het bestuur is zich bewust dat het werven van spelers een eerste prioriteit is.
Het bestuur keurt een Engelse tekst goed die door Marjo is opgesteld. Bas
Steenbeeke zal deze tekst gebruiken voor een wervings folder. Een Ier die al een
aantal jaar in Nederland is en het rugby een warm hart toedraagt heeft zich be reid
verklaard om uit naam van RC Ducks in de Ierse gemeenschap te gaan werven.
John Eikemans zal vrijdags training geven en Piet op dinsdag. John heeft
aangegeven dat hij RC Ducks graag wil ondersteunen.
Natasha Thijs heeft aangegeven interesse te hebben in de rol van secretaris. Ze zal
voor de volgende bestuursvergadering worden uitgenodigd om zich bij het bestuur
voor te stellen.
De datum voor de ALV wordt vastgesteld op vrijdag 19 oktober in het clubhuis.
Aanvang is 20:00. De volgende bestuursvergadering wordt vastgesteld op
donderdag 4 oktober,.
Dirkje geeft een samenvatting van het financiële plaatje.
.
Het wordt steeds moeilijker om mensen te motiveren tot het ophalen van oud papier.
Er spelen weer dames op het veld. Dit zijn de dames van de Dukes en het veld wordt
hen ter beschikking gesteld.
Download