EDUCATIEVE INFORMATIE VOOR BELEGGERS

advertisement
EDUCATIEVE INFORMATIE VOOR BELEGGERS
Piramideconstructies in Multi-level Marketing systemen
De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) wil met dit schrijven het algemene publiek
en (potentiële) beleggers waarschuwen voor piramidespelen die worden aangeboden als legale
zakenkansen in de vorm van multi-level marketing (hierna ‘MLM’) systemen. Beleggers dienen zich
bewust te zijn van de risico’s van piramideconstructies, voordat zij besluiten deel te nemen aan een
MLM-systeem.
In tijden van economische crisis kan men sneller geneigd zijn om te proberen om op een
gemakkelijke manier geld te verdienen of laat men zich sneller verleiden door advertenties of
aanbiedingen die het grote geld beloven. MLM-systemen worden vaak aangeboden via het internet,
conferenties, sociale media, persoonlijke bijeenkomsten en advertenties. Er worden deelnemers
geworven, vaak om producten en/of diensten te verkopen aan andere deelnemers, die op hun beurt
ook weer andere deelnemers moeten werven om producten en/of diensten te verkopen. Veel MLMsystemen zijn echter verkapte piramidespelen.
Een piramidespel is een frauduleus investeringssysteem, waarbij het voordeel vrijwel uitsluitend
voortkomt uit het werven van nieuwe deelnemers. Het piramidespel doet zich voor als een legale
zakenkans in de vorm van een MLM-systeem. Maar hoewel er bij dit soort systemen misschien wel
sprake is van legale producten en diensten, worden geldontvangsten van nieuwe deelnemers gebruikt
om zogenaamde winst uit te betalen aan reeds actieve beleggers. Hierdoor oogt het aantrekkelijk,
maar dit kan uiteindelijk leiden tot het in elkaar storten van de piramide, waarbij de kans groot is dat
veel deelnemers hun geld kwijtraken. Piramidespelen in de vorm van MLM-systemen zijn in veel
gevallen in strijd met de wet, zoals wetgeving die fraude verbiedt, wetgeving die een vergunning
vereist of effectenwetgeving die stelt dat tussenpersonen in het bezit moeten zijn van een
vergunning.
De CBCS waarschuwt beleggers om bedacht te zijn op de volgende valkuilen van piramidespelen1:
1. Nadruk ligt op het werven van nieuwe deelnemers. De hoofdactiviteit bestaat uit het
werven van nieuwe deelnemers. Wees gewaarschuwd wanneer er voor het werven van
nieuwe deelnemers meer voordeel wordt geboden dan voor het verkopen van het product.
1
http://www.sec.gov/investor/alerts
2. Hoog rendement op korte termijn. Wordt er hoog rendement of snel geld verdienen
voorgespiegeld, dan kan dat een teken zijn dat de commissies worden betaald uit de inleg
van nieuwe deelnemers in plaats van uit de verkoopopbrengst. Dit kan als gevolg hebben dat
de piramideconstructie in elkaar stort en dat veel investeerders hun geld kwijtraken.
3. Ingewikkelde constructies voor uitbetalen van commissie. De commissie is niet
gebaseerd op de verkoop van producten en diensten buiten het systeem.
4. Het aangeboden product is vaag. Er wordt geen werkelijk product of dienst verkocht. Als
er al een product is, wordt er geheimzinnig over gedaan of is de prijsstelling
buitenproportioneel.
5. ‘Easy Money’. Vaak wordt deelnemers een vergoeding beloofd voor het plaatsen van
advertenties, het verrichten van betalingen of het werven van nieuwe deelnemers.
6. Verkoopopbrengsten worden niet bewezen. Er zijn geen gecontroleerde jaarrekeningen
of andere gegevens die bevestigen dat de gegenereerde inkomsten daadwerkelijk afkomstig
zijn van de verkoop van producten of diensten aan personen buiten het systeem.
7. Het draait niet om de verkoop van producten. Men is niet gericht op de verkoop van
producten.
Wij willen u erop wijzen dat de CBCS stappen zal blijven ondernemen tegen ongewenste aanbieders.
De CBCS zal haar inspanningen voortzetten om het publiek te informeren door middel van dit soort
waarschuwingen en om maatregelen te nemen om vermeende piramideconstructies die de wet- en
regelgeving van de CBCS in de jurisdicties van de landen Curaçao en Sint Maarten schenden, een
halt toe te roepen.
Indien u een vermoeden heeft of op de hoogte bent van frauduleuze beleggingsstructuren op
Curaçao en/of Sint Maarten, neem dan contact op met de CBCS op telefoonnummer +5999 434
5500 of per e-mail [email protected]
CENTRALE BANK VAN CURACAO EN SINT MAARTEN
5 januari 2016
Download