Profielschets voorzitter Muziekvereniging Sint Cecilia MV Sint

advertisement
Profielschets voorzitter Muziekvereniging Sint Cecilia
MV Sint Cecilia
Muziekvereniging Sint Cecilia is een dynamische vereniging uit Sint Anthonis en Ledeacker. Ruim
honderd leden van alle leeftijden maken wekelijks muziek met elkaar. De vereniging kent diverse
blaas- en slagwerkorkesten en heeft haar eigen muziekopleiding. Er wordt gerepeteerd, er worden
muzieklessen gevolgd, concerten gegeven én uiteraard zijn er allerlei nevenactiviteiten. De
vereniging bestaat bijna 100 jaar, maar gaat met de tijd mee!
Binnen het relatief jong en goed functionerend bestuur, is vanwege de verlopen bestuurstermijn
onlangs de vacature van voorzitter ontstaan.
Bestuur
De vereniging wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit zeven personen met de volgende
functies en taken:
* voorzitter
* secretaris
* penningmeester, tevens voorzitter werkgroep sponsoring
* lid, commissie slagwerkorkesten
* lid, commissie opleidingen
* lid, commissie communicatie, commissie jeugd
* lid, commissie blaasorkesten
Onder deze commissies functioneren verschillende werkgroepen. Gezamenlijk worden dagelijkse
structurele of eenmalige taken en projecten uitgevoerd. Sinds anderhalf jaar kent de vereniging een
vrijwilligersbeleid waarin ieder lid (voor een jeugdlid geldt een van de ouders) een aantal punten
dient te behalen. Deze punten kunnen behaald worden door middel van het uitvoeren van
vrijwilligerstaken. Alle leden zorgen dus samen voor het bestaan van de vereniging!
Voorzitter
Van de voorzitter wordt het volgende verwacht:
* Bijwonen en voorzitten van bestuursvergaderingen (eens per vier weken);
* Op de hoogte zijn (in grote lijnen) van het reilen en zeilen van de vereniging;
* Contact hebben en houden met leden, niet-leden, inwoners van Sint Anthonis en Ledeacker en
andere (muziek-)verenigingen;
* Aanspreekpunt voor derden en hen eventueel doorverwijzen naar betreffende
commissies/werkgroepen;
* Aanwezigheid bij activiteiten, in het bijzonder concerten en optredens.
Profiel
We zoeken:
* een man/vrouw (25 – 50 jr.) die zich als boegbeeld van onze vereniging wil opwerpen;
* feeling met muziek is een pré, zelf een instrument bespelen is geen must!;
* het leuk vinden om met vele verschillende mensen (van alle leeftijden) om te gaan, is zeer gewenst;
* persoon met verantwoordelijkheidsgevoel;
* Sint Cecilia heeft de muzikale opleiding in eigen beheer. Affiniteit met jeugd wordt gewaardeerd;
* tijdsbesteding; 4/5 uur per week, waarvan het meeste “tussendoortjes” zijn, die zelf in te plannen
zijn, vergaderingen/communicatie/bijwonen concerten e.d.
De nieuwe voorzitter treft een organisatorisch en financieel gezonde vereniging met gemotiveerde
muzikanten aan, die trots zijn op hetgeen zij gezamenlijk presteren. Het motto luidt: Beleef Muziek!
Indien u vragen over of interesse heeft in deze vacature, kunt u contact opnemen met Willeke
Cornelissen – van de Steeg via [email protected] of 06-24642541.
Natuurlijk kunt u ook de verenigingswebsite raadplegen: www.mvsintcecilia.nl
Download