Getallen De regels om getallen voluit te schrijven zijn heel

advertisement
Aaneenschrijven van woorden. Getallen De regels om getallen voluit te schrijven zijn heel eenvoudig. 



Schrijf alle getallen tot en met duizend aan elkaar. Ook alle veelvouden van honderd en duizend. Na het woord “duizend” volgt een spatie. Veelvouden van miljoen en miljard worden met een spatie geschreven. Bijv. 


achthonderdtweeënzeventig. Vijftienduizend driehonderdachtentwintig Twaalf miljoen vijfhonderdvierendertigduizend honderdachtentwintig Samenstellingen 
Samenstellingen worden in het Nederlands zo veel mogelijk aaneengeschreven. Pennenzak, eerstehulppost, schoolgebouw, eenrichtingsverkeer, donkerblauw, reuzegroot, Antwerpsesteenweg, plaatsvinden, tentoonstellen, vijfmaal, halfnegen, , maximumfactuur, linkerhelft, lichtgroen. (straten en pleinen, samengestelde werkwoorden, samenstellingen met maal en half, maximum, minimum, linker, rechter, kleuraanduidingen). 
Als de samenstelling moeilijk te lezen is, dan kun je een koppelteken gebruiken. Zonne‐energie, na‐apen, gala‐evenement, radio‐oproep, zo‐even. 
Tussen gelijkwaardige delen in een samenstelling zet je ook een streepje als je de woorden van plaats kunt veranderen. een Brits‐Frans bedrijf (want ook Frans‐Brits bedrijf) een zwart‐witfoto.(want ook een wit‐zwartfoto) Maar privaatrechtelijk (want rechtelijkprivaat bestaat niet) 
Als de samenstelling eindigt op een naam, dan zet je een streepje voor de naam. regering‐Verhofstadt, proces‐Van Noppen. 
Voor of achter een cijfer, letter of teken zet je een streepje. 16‐jarige, A4‐formaat, een +‐teken. 
Voor of achter een initiaalwoord zetten we een streepje. tv‐programma, pc‐spel, pc‐netwerk. 
Afkortingen schrijven we aan het woord vast, tenzij ze met een hoofdletter beginnen. aidspatiënt, VRT‐programma. Er, hier, daar, waar + voorzetsel: aan elkaar: erin, hierdoor, ervandoor. 


We zetten een streepje na de volgende elementen: (examen = vet)  niet‐, non‐, bijna‐, oud‐, ex‐, aspirant‐, adjunct‐, substituut‐, chef‐, kandidaat‐
, interim‐, stagiair‐, leerling‐, assistent‐, collega‐ of meester‐  pseudo‐, pro‐, vice‐, loco‐, privé‐, 
Met de voorvoegsels co, pre, re en de: co‐operatie, pre‐industriële, re‐integratie, de‐
escalatie 

‐generaal, ‐president, ‐testamentair, ‐verbaal, ‐militair Sint‐ of St.‐ niet‐roker, oud‐burgemeester, substituut‐procureur, collega‐journalist, interim‐leraar, directeur‐generaal, proces‐verbaal, Sint‐Jozef, St.‐Anna Alle andere Latijnse en Griekse voorvoegsels schrijven we aan het woord vast tenzij er twee klinkers botsen. Schrijf de volgende woorden aan elkaar of verbind de delen met een koppelteken waar nodig. Geef ook de regel die je toepast. Woorden die hieronder staan of gelijkaardige zullen aan bod komen. 45 200 Midden + Amerikaans Zes+cilinder+motor Drie+sterren+hotel Reclame+aanbiedingen Om half+negen Achttiende+eeuws Terdood+veroordeelde Radio+activiteit Onder+gedompeld Audio+apparatuur Radio+omroeper Pseudo+intellectueel Bio+chemie Machine+onderdeel Vijfenveertigduizend tweehonderd (veelvoud van honderd en duizend, en de getallen tot duizend) Midden‐Amerikaans (sam. Aard. Namen + afgeleiden) Zescilindermotor (samenstelling) Driesterrenhotel (s) Reclameaanbiedingen (s) Om halfnegen (samenstelling met half) Achttiende‐eeuws (verkeerd lezen) Terdoodveroordeelde (s)‐ Radioactiviteit (s) Ondergedompeld (s) audioapparatuur Radio‐omroeper (verkeerd lezen) Pseudo‐intellectueel (samenstelling met pseudo) Biochemie machineonderdeel Half+time 100+ jarige Cultuur+product Tele+objectief Frans +Duits Kwantum + mechanica Zwart+wit+illustratie Sint + Niklaas Mee+eten Micro+chip Na +apen Symfonie + orkest Maximum+snelheid Duo + baan Assistent+boekhouder Halftime 100‐jarige (samenstelling met cijfer) Cultuurproduct Teleobjectief Frans‐Duits (2 gelijkwaardige delen) Kwantummechanica Zwart‐witillustratie (zwart en wit twee gelijkwaardige delen) Sint‐Niklaas (samenstelling met sint) Mee‐eten (verkeerd lezen) Microchip Na‐apen (verkeerd lezen) Symfonieorkest Maximumsnelheid duobaan Assistent‐boekhouder (samenstelling met assistent‐) 
Download