zorgfinanciering

advertisement
BENT U ‘DEEP DOWN’
a) Een ‘zorgmens’
b) Een ‘financial’
DE FINANCIERING VAN DE ZORG GAAT DE
KOMENDE JAREN:
a) Alsmaar grotere problemen opleveren
b) Een erg moeizaam proces worden
c) Wel weer lukken
d) Een keer redelijk geregeld worden
De vraag naar zorg (aanbod therapieën, technologische mogelijkheden,
vergrijzing) blijft toenemen, de financiering ervan gaat een steeds grotere
bottleneck worden
JAREN MET GROTE VERANDERINGEN (EXTREEM
DYNAMISCH PROCES)
•
Maatschappelijke houding t.a.v. zorg
•
Wettelijke kaders
•
Financiële omstandigheden (budgets/verzekeringen/financieringen/eigen risico
PROCES NOG LANG NIET
UITGEKRISTALLISEERD
Want alle berichten over:
tekorten/faillissementen/privatiseringen/gemeentes/rechtsongelijkheid/
schandalen ..
Gaan de toekomstige ontwikkelingen ook allemaal beïnvloeden
RODE DRAAD?
Het werk van de zorgfinancials wordt in ieder geval uitdagender, maar zeker niet
makkelijker!
WAT HEEFT DIT PROCES OP GANG GEBRACHT?
WAT IS HET GROTE LANGE TERMIJN VERHAAL?
•
Tot de zomer van 2008 dachten we met elkaar op water te kunnen lopen, de
kredietcrisis maakte in een klap een einde aan die illusie
•
Sinds die tijd wordt geprobeerd noodzakelijke (en pijnlijke) aanpassingsprocessen
vooruit te schuiven
•
In goed Engels: ‘delay and pray’ en ‘extend and pretend’ zijn de leidende
beleidsprincipes geworden
HET ECONOMISCHE VERHAAL VOOR DE
KOMENDE JAREN? NIET PRETTIG
De ‘crisis’ is misschien voorbij, opgelost is er niets:
•
•
•
•
•
•
•
Arbeidsmarkt
Inkomensontwikkeling
Huizenmarkt
Schuldposities
Begrotingstekorten
Positie van de banken
Spaar- en pensioenproblemen
En dan hebben we het alleen nog maar over de puur nationale factoren!
FINANCIËLE VOORUITZICHTEN? SOMBER
•
Herkapitalisatie van de banken is de conditio sine qua non voor ieder
economisch herstel
•
Zolang de ’reset’ van de economie (met bijbehorende verliezen)
vooruitgeschoven wordt, gaat er geen blijvend herstel optreden en worden de
financiële problemen dus per dag groter.
FINANCIERINGS-/FINANCIËLE PROBLEMEN IN
DE ZORG
•
Verzekeraars zetten alles en iedereen onder druk,
•
Overheden (nationaal, regionaal en lokaal) krijgen het financieel alsmaar
zwaarder
•
Banken doen per dag moeilijker.
MOGELIJK EIGEN BELEID ZORGINSTELLINGEN
•
Kostenbesparingen
•
Efficiencyverbeteringen
•
Specialisatie
•
Samenwerking
ZOEK ANDERE FINANCIERINGSBRONNEN
Denk aan beleggers/investeerders:
‘That’s where the money is’
RESULTATEN EXTERNE/ALTERNATIEVE
FINANCIERINGEN TOT NU TOE?
•
Niet indrukwekkend
•
In de marge enkele succesjes, veel onrust/gedoe
WAAROM?
Onder andere:
•
Koudwatervrees sector
•
Politieke en maatschappelijke onrust
•
Misplaatste weerstand / onbekend maakt onbemind
ER ZIJN (IN THEORIE IN IEDER GEVAL)
MOGELIJKHEDEN GENOEG!
•
Investeringsmaatschappijen / Private Equity
•
Family Offices
•
Goede doelen organisaties
•
Pensioenfondsen
•
Obligaties uitgeven
•
Zorg-investeringsfonds
•
(Buitenlandse spelers)
INTERESSE INVESTEERDERS/BELEGGERS?
•
Voldoende middelen beschikbaar
•
Altijd open voor interessante rendementen
•
Diversificatie investeringen
•
‘Know how / know who’ opbouwen
BARRIÈRES? AL EERDER GENOEMD
Maar ook:
•
Onvoldoende kennis van de sector bij investeerders/beleggers
•
Wettelijke kaders/onbetrouwbare (onvoorspelbare) overheid
•
Invloed media en reputatie-risico
•
Onderhandelingsvaardigheden geldvragers
HET GROTE LANGE TERMIJN VERHAAL
•
Het grote lange termijn verhaal voor ‘alternatieve’ financieringen is positiever
•
Onder (financiële) druk wordt alles vloeibaar
•
Psychologische en maatschappelijke aanpassingsprocessen komen eraan
•
Dus ook de kansen / mogelijkheden voor die ‘alternatieve’ financieringen
WAT KUNT U DOEN?
•
Accepteer de bestaande onprettige realiteit, de ‘goeie oude’ tijd komt niet meer
terug
•
Ga nadenken over ‘andere’ tijden / maak scenario’s
•
Haal bestuurders uit hun ‘comfortzone’
•
Ga samenwerken
•
Zoek actief contact met beleggers/investeerders
CONCLUSIE
De zorgfinancials gaan het als groep niet makkelijker krijgen, maar diegenen die:
A willen
B kunnen anticiperen op de veranderingen in de financiële samenleving
kunnen voor hun organisaties van grote waarde worden.
Download