(CBCS) dringt er bij (potentiële) beleggers opnieuw o

advertisement
Waarschuwing voor beleggers
De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) dringt er bij (potentiële) beleggers opnieuw
op aan waakzaam te zijn voor beleggingsaanbiedingen die rendement garanderen en/of hoger
rendement dan gebruikelijk voorspiegelen. De CBCS wijst erop dat alle beleggingen risico’s met zich
meebrengen. Dientengevolge moeten (potentiële) beleggers extra waakzaam zijn voor
beleggingsproducten die als zijnde weinig risicovol of zelfs risicoloos worden aangeboden.
Wereldwijd hebben toezichthouders een sterke toename geconstateerd in het aanbod van
beleggingsproducten via conferenties, internet, sociale media en informele bijeenkomsten waarbij
beleggers wordt geadviseerd hun aankopen online te verrichten. Een van de online aanbiedingen die
momenteel erg in trek is, betreft beleggingsproducten in (buitenlandse) valuta, de zogenoemde foreign
exchange (FOREX) beleggingen, die worden aangeboden door instellingen die nergens onder toezicht
staan en die via het internet gebruik maken van agressieve verkooppraatjes, die een hoog rendement
op korte termijn in het vooruitzicht stellen. Handel in vreemde valuta is echter zeer risicovol en
beleggers kunnen hun geld volledig kwijtraken. (Potentiële) beleggers dienen waakzaam te zijn voor
verkooppraatjes zoals:
- Hoog rendement met weinig of geen risico’s!
- Verdubbeling van belegging gegarandeerd!
- Overtreft 90% van de dagelijkse beleggingen!
- Open een risicoloze FOREX-rekening!
- FOREX is de gemakkelijkste manier om vanuit uw luie stoel rijk te worden!
- Geld verdienen met het beleggen in FOREX voor slechts USD500. Maak direct geld over!
De CBCS adviseert om niet te beleggen met partijen die druk uitoefenen om zo snel mogelijk geld
over te maken of die niet alle achtergrondinformatie over de aanbieder van de valutabeleggingen
beschikbaar willen stellen. Ook wordt aangeraden om niet in te gaan op aanbiedingen van partijen
die geen vergunning hebben van een gerespecteerde toezichthoudende instelling, aangezien deze
partijen kunnen verzuimen om transacties te melden of deze te honoreren. Vaak gaat het om
buitenlandse partijen zonder vergunning, die gemakkelijk via het internet hun diensten kunnen
aanbieden zonder te voldoen aan de lokale regelgeving. (Potentiële) beleggers kunnen slachtoffer
worden van frauduleuze praktijken waarbij hun geld niet zoals afgesproken is belegd of zelfs is
kwijtgeraakt.
De CBCS adviseert een ieder die toch geïnteresseerd is om in FOREX te investeren om de volgende
punten in acht te nemen:
- Zoek zoveel mogelijk informatie op over FOREX http://www.centralbank.cw/forexguidance .
- Handel alleen met partijen die over een vergunning beschikken.
- Investeer niet méér dan het bedrag dat u zich kunt veroorloven te verliezen.
De CBCS verzoekt beleggers nogmaals dringend om bij elke investering de risico's en baten af te
wegen alvorens tot investeren over te gaan. Indien u het vermoeden heeft en/of op de hoogte bent
van frauduleuze praktijken op Curaçao of Sint Maarten, verzoeken wij u contact op te nemen met de
CBCS op telefoonnummer +5999 434 5500 of via e-mail [email protected] De CBCS zal in het
geval van schending van wet- en regelgeving en/of activiteiten die de reputatie van onze financiële
sector schaden, alle noodzakelijke maatregelen nemen.
CENTRALE BANK VAN CURACAO EN SINT MAARTEN
8 mei 2015
Download