financiële trends - Steentjes Vermogensbeheer

advertisement
financiële trends
algemeen
Nieuwsbrief voor beleggers
22e jaargang │Nummer 5A │8 februari 2016
De situatie op de aandelenmarkten blijft zenuwachtig. Koersen dalen
soms zonder dat iemand een directe oorzaak kan geven. Het blijft een
markt waarin kopers niet willen.
En dat is niet vreemd. Want de forse bewegingen op deze markten zijn niet uitnodigend. Volgens sommige strategen blijft het komend jaar dit beeld. Volatiliteit heerst en de belegger moet er maar aan wennen. Wie zekerheid wil hebben
moet met een extreem lage rente genoegen nemen. En sommige beleggers zoals
pensioenfondsen kunnen dat simpelweg niet. Zij zullen aandelen blijven kopen
alleen de vraag is wanneer.
Herstel
En simpelweg is dat het moment waarop er rust terugkeert. Wellicht kan dat komende week want de Chinese beurzen zijn de gehele week gesloten. Dit in verband met de viering van het nieuwe jaar. Dat is overigens het jaar van de Aap en
volgens kenners zal dat een jaar worden waarin financiële gebeurtenissen elkaar
razendsnel volgen. Naast de Chinese problemen zijn er ook de zorgen rondom
groei van de Amerikaanse economie. Sommigen spreken zelfs al van een recessie. Kijkend naar de werkloosheidcijfers van afgelopen vrijdag is die kans gering.
Het aantal werklozen is het laagst sinds begin 2008. Uit analyse van de cijfers
blijkt dat werkgevers nauwelijks afscheid hebben genomen van werknemers. Dus
het bedrijfsleven reageert niet al te paniekerig op de voorspellingen van economen. Daar komt bij dat het uurloon gemiddeld is gestegen met 2,5%. En is de
kans op een recessie groot wanneer lonen stijgen? Een andere oorzaak van de
zenuwachtige beurzen zijn de grondstofprijzen. De olieprijzen zijn fors gedaald.
Maar in de afgelopen drie weken lijkt er een herstel plaats te vinden. Zink is met
17% gestegen. IJzererts met 11% koper met 8% en olie met 23%. Natuurlijk komen de prijzen van absolute dieptepunten. Ten opzichte van 1 december is de
olieprijs nog 20% lager. Maar ijzererts staat 10% hoger dan begin december. Ook
zink volgt. De prijzen staan lager dan die van een jaar geleden dus van een grote
ommekeer mag niet worden gesproken. Maar het lijkt er wel op dat de negatieve
spiraal doorbroken lijkt te worden. Hogere grondstofprijzen kunnen de stemming op de beurzen verbeteren. Angsten voor grote deconfitures bij mijnbouwbedrijven zullen naar de achtergrond gaan. De koers van Anglo America bijvoorbeeld staat inmiddels al 68% hoger versus de laagste koers van 215 pence van 26
januari. Alle problemen zijn nog niet verdwenen maar hier en daar beginnen er
toch positievere signalen te komen.
Anglo America
1400
1200
1000
800
600
400
200
feb-15
Stationsplein 10 │Postbus 1359 │ 1400 BJ Bussum │ telefoon 035 69 21 700 │ www.steentjes-vermogensbeheer.nl
feb-16
Vergunninghouder AFM
Download