Document

advertisement
Waarom naar het
buitenland?
 Algemene ontplooiing door interculturele ervaring
 jezelf goed leren kennen
 aanpassingsvermogen
 persoonlijke en sociale groei
 kennis van andere taal & cultuur
 Voordeel bij het betreden van de arbeidsmarkt
 Vermelding op je diploma
 Staat goed op je CV
 Leuke ervaring
Mogelijkheden
 Studeren
- uitwisselingsprogramma
- ‘op eigen houtje’
 Stage
 Zomercursus
Voorbereiding van een
buitenlandverblijf
 Eigen onderwijsinstelling
- bureau buitenland
- faculteit
- stagecoördinator
- andere studenten die weg zijn geweest
 Informatieboekje Studie en Stage in het Buitenland
 www.wilweg.nl
NESO: Netherlands
Education Support Office
Informatie over studie en stage:
 In China, Indonesië,Taiwan, Vietnam en Mexico
 In de loop van 2008: Rusland en Thailand
Niet vergeten













Opleidingsniveau/ onderwijssystemen
Toelatingseisen
Studiepunten
Uitwisselingsprogramma’s
Taal en cultuurkennis
Financiering
Visa / werkvergunning
Woonruimte
Verzekeringen
Gezondheid
Bevolkingsregister
Contact met thuisfront
Rijbewijs
Financiering






Studiefinanciering
Beursprogramma’s (www.beursopener.nl)
FondsenDisk en fondsenboek
Grantbase (via website www.fulbright.nl)
Zoekmachines internet
Een bijbaan
Stageplaats zoeken






Bureau buitenland of stagecoördinator
Bilateraal uitwisselingsprogramma
Stageorganisaties binnen de universiteit
AIESEC
Stagebemiddelingsorganisaties (www.wilweg.nl)
Eigen initiatief: zelf bedrijven benaderen
Werkgever en juridische
status








Stageovereenkomst
Stagevergoeding
Belasting
Huisvesting
Werkvergunning
Verblijfsvergunning
Visum
Verzekeringen
Werkvergunning / visa
 Verenigde staten
- DS–2019 petitie b.v. via CIEE bemiddeling om J1 visa te
kunnen krijgen
 Canada
- Employment authorization: op basis van wederkerigheid
- Young Workers Exchange Programme
Aanvraag via www.dfait-maeci.gc.ca
 Australië
- Business Visitor Visa: verblijf van maximaal 3 maanden
- Occupational Trainee Visa–422 voor verblijf langer dan 3
maanden. Werkgever moet Nomination for Occupational
Training aanvragen
Stageovereenkomst






Stageplan
Taken
Werkweek
Stagevergoeding
Verzekeringen en belasting
Voorbeeld op www.eaie.org/SWING
Financiën




Stagevergoeding
Studiefinanciering
Bureau Buitenland: eigen beurzen via je instelling
Beurzen (www.beursopener.nl)
Beursprogramma’s tijdens
hbo-studie





Erasmus (Leven Lang Leren Programma)
HSP Talenten Programma (studie of onderzoek)
Culturele Verdragen (studie of onderzoek)
Tempus (bij samenwerkingverband instelling)
Beurzen van de eigen instelling (eventueel)
Beursprogramma’s na hbostudie




VSBfonds beurzen
HSP Talenten Programma (studie of onderzoek)
Culturele Verdragen (studie of onderzoek)
Leonardo da Vinci (stage)
Beursprogramma’s tijdens
universitaire studie




Erasmus (Leven Lang Leren Programma)
HSP Talenten Programma (studie of onderzoek)
Culturele Verdragen (studie of onderzoek)
Beurzen van de eigen instelling (eventueel)
Beursprogramma’s na
universitaire studie





VSBfonds beurzen
Huygens Talenten Programma (studie of onderzoek)
Culturele Verdragen (studie of onderzoek)
Europees Universitair instituut (Florence)
Leonardo da Vinci (stage)
Erasmus (LLLP)
 Duur van de buitenland studie of stage varieert van
3 tot 12 maanden
 Aantal beurzen varieert per instelling
 Hoogte van de beurs minstens € 200 per maand
 Alle vakgebieden/studierichtingen in de landen
van de Europese Unie plus IJsland, Liechtenstein, Noorwegen
en Turkije
Erasmus (LLLP)
(vervolg)
 Mogelijke bestemmingen en studierichtingen of stage plekken
hangen echter af van afspraken die de onderwijsinstelling heeft
gemaakt met buitenlandse instellingen
 Studiepunten (ECTS) voor gevolgde vakken
 Aanmelden bij je eigen onderwijsinstelling
 Mogelijkheid EILC voor kleine talen
Voorwaarden Erasmus
(LLLP)
 De onderwijsinstelling in Nederland bepaalt zelf welke
studenten voor een beurs in aanmerking komen
 Je moet je eerste jaar hebben afgerond (geldt alleen voor
studie)
 Je studie of stage in het buitenland dient fulltime te zijn
 Je moet een leerovereenkomst van je studie of stage periode
aangeboden krijgen
 Je mag een keer met een Erasmus beurs op stage en een keer
een studie periode volgen
Erasmus Intensive
Language Course
 Gratis taalcursus van maximaal 6 weken (minimaal 60 uren)
voor Erasmus studenten
 1 extra beursmaand
 Alleen kleine talen (niet Engels, Spaans, Frans of Duits)
 Opgave cursus via bureau buitenland instelling
VSBfonds beurzen
 Je instelling moet deelnemen aan het VSBfonds
beurzenprogramma
 Duur van de buitenlandse studie: minimaal 3 maximaal 24
maanden
 Hoogte van de beurs maximaal € 7.000
 Ruim 200 beurzen beschikbaar
 Geldig voor alle landen ter wereld
 Buitenlandse opleiding moet logisch aansluiten op de
Nederlandse studie
 Aanvraagformulier op de website van het VSB fonds
 Aanvraag voor 1 maart 2008 indienen bij je eigen
onderwijsinstelling
Voorwaarden VSBfonds
beurzen
 Je hebt de Nederlandse nationaliteit of ontvangt Nederlandse
studiefinanciering
 Op moment van vertrek niet ouder dan 29 jaar
 Je bent maatschappelijk betrokken en beschikt over een sterke
motivatie
 Afstudeerdatum ligt tussen 1 maart 2007 en 31 december 2008
 Je studeert af als bachelor aan HBO of als master aan WO
 Je voldoet aan de toelatingseisen van de buitenlandse instelling
waar je wilt studeren
 Je vervolgstudie mag niet eerder aanvangen dan op 1 juli 2008
HSP Talenten Programma
 Bestemd voor Nederlandse studenten en onderzoekers die
internationale studie-ervaring willen opdoen
 De beurs kan voor minimaal 6 en maximaal 24 maanden worden
aangevraagd. Samenstelling van de beurs:
- vergoeding van het collegegeld
- standaard maandtoelage
- eenmalige standaardbijdrage aan internationale reiskosten
nb. kosten zijn normbedragen en afhankelijk van het land waar
je naar toe wilt
 Aanvragen indienen voor 1 februari 2008 bij de Nuffic
Voorwaarden HSP Talenten
Programma
 Je studeert op bachelorniveau (laatste fase) of masterniveau of
bent niet langer dan een jaar afgestudeerd
 Je bent niet ouder dan 35 jaar bij aanvang studiejaar (1
september 2008)
 Je hebt uitmuntende studieresultaten
 Je hebt een duidelijke motivatie
 Een voordracht van de Nederlandse instelling
 studie- of onderzoeksprogramma moet een verdieping of
verbreding zijn van een CROHO geregistreerde vooropleiding
 Daarnaast kunnen er nog aanvullende criteria en voorwaarden
worden gesteld
Culturele Verdragen
 Beurzen voor studie of onderzoek in één van de landen
waarmee Nederland een Cultureel Verdrag heeft gesloten
 Duur van de studie varieert per land, in het algemeen 3 tot 12
maanden
 In sommige landen zijn ook zomercursussen beschikbaar
 Hoogte van de beurs varieert per land
 Geldig voor ongeveer 40 landen
 Aanmelden tussen november 2007 en augustus 2008 (varieert
per land) bij je eigen onderwijsinstelling
 Let op: geen afspraken over erkenning van het gevolgde
programma en studiepunten
Voorwaarden Culturele
Verdragen
 Laatstejaarsstudenten en pas afgestudeerden aan HBO en WO
 Uitsluitend voor studie en onderzoek (geen stages)
 Je hebt de Nederlandse nationaliteit of ontvangt Nederlandse
studiefinanciering
 Je bent bij vertrek niet ouder dan 35 jaar
 Voor sommige landen worden aanvullende eisen gesteld
Europees Universitair
Instituut Florence
 Internationaal instituut voor postdoctoraal onderwijs en
onderzoek in Florence
 In totaal 20-22 beurzen per jaar beschikbaar
 Hoogte van de beurs € 1.340 per maand, bijdrage in de
reiskosten en in de ziektekostenverzekering, eventueel een
partner- of gezinstoelage
 Aanvragen indienen voor 31 januari 2008 bij het EUI
Voorwaarden EUI Florence




Nederlandse nationaliteit
Geen leeftijdsgrens
Kennis van tenminste twee officiële talen van het instituut
Afgestudeerd zijn aan een Nederlandse universiteit, in één van
de vier disciplines: geschiedenis en cultuur, economie,
rechten, politieke en sociale wetenschappen
 Het onderzoek moet passen binnen het onderzoeksplan van een
van de faculteiten van het EUI
Master in het buitenland:
oriëntatie




Masteropleidingen vind je op www.hobsons.com
Informatie via professor/hoogleraar/docent op je vakgebied
Bezoek onderwijsbeurzen: Masterbeurs en Studiebeurs
Via organisaties zoals de Nuffic in het buitenland: www.studyin-europe.org
Master in het buitenland:
financiering
 Vanaf september 2007 neem je je studiefinanciering mee voor
studie in 1 van de 44 Bologna-landen
 Beurzen: VSBfonds beurs, HSP Talentenprogramma, Fulbright
beurs
 Andere fondsen via www.beursopener.nl
 Speciale ABN AMRO Masterlening: www.abnamro.nl/student
 Soms zijn er fondsen bij de instelling waar je heen gaat
Internationale diplomawaardering
Voor vertrek en bij terugkeer




Diplomabeschrijving via de Nuffic
Vertaling van je diploma via een beëdigd vertaalbureau
Legalisatie van je diploma via de IB-Groep
Waardering van je buitenlandse diploma via de Nuffic
Europass documenten





CV
Taalpaspoort
Mobiliteitsdocument
Diplomasupplement
Certificaatsupplement
www.europass.nl
VRAGEN?
Download