BEOORDELINGSCRITERIA eAHIL BEURZEN cbn - bmi

advertisement
BEOORDELINGSCRITERIA EAHIL BEURZEN CBN 2016
VASTGESTELD 6 oktober 2015
BEOORDELINGSCRITERIA AANVRAGEN VOOR EAHIL BEURZEN CBN van de BMI-KNVI 2016
Algemeen:
Er worden twee beurzen voor deelname aan het EAHIL – European Association for Health
Information and Libraries - congres van 2016 beschikbaar gesteld via de Commissie Bij- en
Nascholing (CBN) van de afdeling Biomedische Informatie (BMI) van de Koninklijke Nederlandse
Vereniging van Informatieprofessionals (KNVI):
1. CBN € 500,00
2. CBN + LM Information Delivery  € 500,00 + € 500,00
De beurzen worden ter beschikking gesteld voor deelname aan de 15e EAHIL Conference in Sevilla
(Spanje), 6-11 juni 2016: http://www.bvsspa.es/eahil2016/
Als één of beide beurzen niet kan worden uitgekeerd, blijft het geoormerkte bedrag staan voor
aanvragen voor de EAHIL Workshop 22-26 mei 2017 in Dublin.
Doel:
Het doel van de beurzen is om BMI leden te stimuleren om deel te nemen aan EAHIL activiteiten
zoals congressen en workshops. Door toekenning van een beurs kunnen leden die door kleine
opleidingsbudgetten niet in de gelegenheid zijn om internationale bijeenkomsten te bezoeken, toch
deelnemen aan zo'n bijeenkomst. Het thema van de 15e EAHIL conference 2016 is "Knowledge,
Research, Innovation … eHealth".
Criteria voor beide beurzen:
* De aanvrager schrijft een motivatie waarom hij/zij in aanmerking wil komen voor de beurs.
* De aanvrager maakt een verslag van een bijgewoonde activiteit tijdens de Conferentie en
presenteert dat verslag op de eerstvolgende ALV BMI na juni 2016 of op de N-EAHIL bijeenkomst .
* De aanvrager is lid van de KNVI + BMI.
* De 2 beurzen worden toegekend aan twee verschillende personen.
* De aanvrager heeft nog niet eerder een beurs van de CBN ontvangen voor het bijwonen van een
EAHIL conferentie/ workshop.
* Er is 1 persoon hoofdverantwoordelijk voor de aanvraag en aan deze persoon wordt de beurs
persoonlijk toegekend.
* Bij gelijke beoordeling gaan medewerkers van niet universitaire instellingen vóór medewerkers van
universitaire instellingen. In UMC’s zijn ruimere opleidingsbudgetten beschikbaar en worden, over
het algemeen, medewerkers in staat gesteld internationale bijeenkomsten bij te wonen.
* Bestuursleden van de BMI en commissieleden van de CBN zijn uitgesloten van deelname.
Extra criterium voor Beurs 1 (€ 500,00):
* De aanvrager heeft nog nooit een EAHIL conferentie/ workshop bijgewoond (first-timer)
Vastgesteld 6 oktober 2015
BEOORDELINGSCRITERIA EAHIL BEURZEN CBN 2016
VASTGESTELD 6 oktober 2015
Extra criterium voor Beurs 2 (€ 500,00 + € 500,00):
* De aanvrager dient een voorstel (abstract) in voor een bijdrage aan de komende conferentie.
Procedure:
* Aanvragen moeten uiterlijk 9 november 2015 binnen zijn bij de voorzitter van de CBN, Gerdien de
Jonge: [email protected]
* Aanvragen die na 9 november binnenkomen, worden niet meer in behandeling genomen.
* De aanvrager ontvangt een bevestiging van de aanvraag.
* De CBN beoordeelt uiterlijk 16 november 2015 aan welke personen de beurzen toegekend
worden, deze personen ontvangen daarover per e-mail bericht.
* De overige aanvragers ontvangen per e-mail bericht dat zij niet in aanmerking komen voor de
aangevraagde beurs.
* De winnaars van de beurzen worden bekend gemaakt tijdens de najaarsvergadering van de BMI op
dinsdag 1 december 2015.
* De toegekende bedragen worden uitgekeerd na overlegging van de aanmelding voor de EAHIL
Conferentie 2016.
Vastgesteld 6 oktober 2015
Download