Le Meeki

advertisement
Sivry, Januari 2011
Op Zondag de 20ste maart 2011 zal onze jaarlijkse traditionele AQUABEURS voor vissen,
materieel, aquariums, tuinvijvers, voeding, boeken en tijdschriften plaats vinden.
Waar ? In de salle Defalque gelegen 4 rue Defalque (Defalquezaal– 4 Defalquestraat) te 1490 CourtSaint-Etienne.
Deze beurs is open aan de aquarialiefhebbers en zelfstandige, die wensen te kopen, verkopen en ruilen.
Hierbij, vindt U het inschrijvingsformulier. De ingang is volledig gratis voor alle bezoekers.
In afwachting van uw bezoek, onze beste aquariofiele groeten.
Meeki Comite
Inschrijvingsformulier voor de beurs van de 20ste maart 2011 georganiseerd door de
Le Meeki
In HOOFDLETTERS invullen A.U.B.
NAAM …………………………………………………………… Voornaam……………………………………………
Adres (volledig)
…………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Tel ……………………………………………….. Fax ………………………………………………………
GSM ………………………………………… E-mail ……………………………………………………………………
Ik ben :
 een amateur
Ik zal aan de beurs voorstellen :
 een zelfstandige
 zoetwater vissen (soort ?) ……………………………………………………………………………………………...
 zoetwater planten (soort ?) …………………………………………………………………………………………….
 zeevissen en lagere dieren (soort ?) ………………………………………………………….………………………..
 andere (korte omschrijving)
……………………………………………………………………………………………………..
Ik voorbehoud tafels voor een totale lengte van …….. cm. (belangrijk voor het aantal tafels te bepalen)
Ik voorbehoud…….. cm zonder tafel
Datum …../…../2011
handtekening
Bij voorbaat terug te zenden vóór 11 maart 2011 naar :
Le Meeki – 6 rue Louvière – B 6470 Sivry - E-mail : [email protected]
Download