Presentatie STU

advertisement
STU/International Office
1
Internship or research abroad
2 april 2015
Petri van de Vorst
STU/international office
STU/International Office
2
Informatie over:
•Study Abroad
•Exchange
•Beurzen/Scholarships
•Praktische informatie
Onderwijs en Studenten Service Centrum MetaForum 1.214
Contact: 040 2474747 [email protected]
www.tue.nl/goingabroad
Digitale studiegids
3
Studie of stage in het buitenland
4
Studie of stage in het buitenland
5
Deel van je studie in het buitenland (stage/exchange)
1. Oriëntatie-fase
2. Zoeken van geschikte stageplaats of studie
3. Begeleiding en studiepunten
4. Beurzen/financiële ondersteuning
5. Praktische zaken (verzekeringen, visa etc.)
1. Oriëntatie-fase:
6
• www.wilweg.nl
• www.tue.nl/goingabroad
• OASE: sharepoint ‘experiences abroad’
1. Oriëntatie-fase:
7
1. Studie of stage of researchproject
2. Bij een universiteit of bedrijf of instituut
3. Bestemming: Binnen of buiten Europa
4. Wanneer: in de masterfase
1. Oriëntatie-fase:
8
4. Taal (er zijn meer Engelstalige landen dan je denkt!)
5. Belangrijk: Wat wil ik precies gaan doen:
– Welk onderwerp /vakken (inhoud);
– Ga ervaringen van voorgangers na;
6. Past een internationale stage of studie binnen je
studieplanning en financiële mogelijkheden
2. Ga op zoek naar een geschikte plaats
in het buitenland via:
9
Contacten van hoogleraren/docenten van je opleiding
Sporadisch:

Eigen contacten/netwerk

Stagebemiddelingsbureaus als:
• www.iaestenederland.nl
• www.aiesec.nl
Ga op zoek naar een geschikte plaats in
het buitenland via:
10
•www.tue.nl/rlb - JOEplus
•Nederlandse bedrijven met vestigingen in het
buitenland/Multinationals;
•Reisverhalen van andere TU/e-studenten: OASE –
sharepoint ‘experiences abroad’
Bestemmingen in 2014
11
South Korea:
Seoul National University
Inha University, Incheon
China:
Institute of Plasma Physics, Hefei
Singapore:
A*Star
Canada:
University of Alberta, Edmonton
USA:
Stanford University, Stanford
Massachusetts General Hospital, Boston
Princeton Plasma Physics Laboratory, Princeton
University of California, Berkeley en San Diego
UK:
University of Oxford
University of Leeds
France:
ITER
3. Studiepunten/begeleiding
12
•Zorg dat de academische erkenning/ studiepunten van
je buitenlandse studie of stage geregeld is met je
faculteit;
•Neem contact op met het international office van je
faculteit (Petra Siemons) inzake de richtlijnen voor stage
buitenland;
•Work Placement agreement
•Learning Agreement
Internationaal stagecontract
13
•Stagecontract
–Voorbeeld (Engelstalig) stagecontract:
Op te vragen bij STU/io
• Learning agreement
14
4. Beurzen
Beurzen en fondsen
15
• Via STU/International Office:
informatie over TU/e Fonds ECTS-punten Buitenland,
Erasmus+, Erasmus+ Placement en Holland
Scholarship
Erasmus+
16
•Beursprogramma van de EU;
•Alleen voor studenten die naar Europese
universiteiten gaan waarmee een bilaterale
overeenkomst is gesloten in het kader van
Erasmus;
•Min. 3 mnd, max. 12 mnd
•Hoogte beurs in 2014/2015: 150/210/270 euro per maand
•Landen: EU-lidstaten + aanverwante landen
Erasmus+ Placement
17
•Stage-uitwisselingsprogramma van de EU;
•Beurzen voor bedrijf-stages binnen de EU + aanverwante landen;
•Duur: tenminste 2 en max. 12 mnd;
•Land van bestemming is niet land van herkomst of nationaliteit;
•De student woont gedurende buitenlandse stage in land van
bestemming;
•Gedetailleerde informatie te verkrijgen via:
TU/e Regional Leonardo Bureau, Traverse 0.20, [email protected]
•www.tue.nl/rlb
Fonds Ects-punten Buitenland 2015
18
•Mobiliteitsfonds van de TU/e voor studenten die geen aanspraak
kunnen maken op Erasmus en Erasmus Placement;
•Studenten dienen tenminste 6 studiepunten te ontvangen voor hun
verblijf in het buitenland;
•vergoeding van maximaal 60 ects gedurende de gehele studie (voor
meerdere stage/studieperioden in het buitenland inzetbaar);
•Student heeft recht (of recht genoten) op gemengde studiefinanciering;
•De student woont gedurende de buitenlandse stage in het land
van bestemming;
Fonds Ects-punten Buitenland 2015
19
•Hoogte vergoeding:
•
Buiten Europa 30 of 25 euro per ects;
•
Binnen Europa 20 of 15 euro per ects;
•Hoogte per ects is afhankelijk van het wel/niet ontvangen van
stagevergoeding van ontvangende instelling;
•Quotum aantal beschikbare beurzen per faculteit
•Meld je ruim voor vertrek bij STU/io voor de exacte voorwaarden
en aanvraagformulieren
Nuffic Beursopener
20
www.beursopener.nl
Databestand van alle mogelijke beurzen en fondsen die
door organisaties en stichtingen worden gegeven aan
studenten voor buitenlandse studie/stage;
Voor aanvragen van dit soort beurzen kan je, als je aan
de voorwaarden voldoet, contact opnemen met STU/io
Minimaal 3 maanden voor vertrek aanvragen
21
5. Regelen van praktische zaken
Visa en werkvergunningen
22
• Begin op tijd; visa-procedures kunnen soms enkele
maanden in beslag nemen.
• Ga nooit met een toeristenvisum op stage in het
buitenland, tenzij de ambassade dit advies expliciet
heeft gegeven.
Verzekeringen
23
•Ziektekostenverzekering: is deze geldig in land van
bestemming gedurende verblijf in het buitenland of moet
je bijverzekeren?
•De TU/e heeft een collectieve studie/stagereisverzekering afgesloten voor alle studenten die
in het kader van hun studie aan de TU/e naar het
buitenland gaan.
Gezondheid en reisadviezen
24
Raadpleeg de GGD voor informatie over vaccinaties en
gezondheidsadviezen m.b.t. land van bestemming.
www.ggdbzo.nl;
Raadpleeg de reisadviezen van het Ministerie van
Buitenlandse Zaken voor up to date informatie over de
veiligheid in het land van bestemming:
www.minbuza.nl
Officiële instanties
25
DUO (www.duo.nl/particulieren)
• Stopzetten OV-kaart (vergoeding 98 euro per maand)
• aanvragen uitwonende beurs gedurende buitenlands
verblijf
Bankzaken
• Informatie Bank (o.a. i.v.m. valuta)
• Creditcard
Reisverslagen TU/e studenten
26
Verslagen van TU/e studenten die reeds naar het buitenland zijn
geweest, zijn te vinden in:
OASE-sharepoint ‘Experiences Abroad’
De verslagen bevatten informatie over de
voorbereidingen, financiële zaken, visa, huisvesting en cultuur
van het land van bestemming
Huisvesting in het buitenland
27
Via:
•International Office buitenlandse universiteit
•Gastinstelling/bedrijf
•Advies van voorgangers (Experiences OASE)
•Lokale ‘marktplaats’ (zoals Craigslist.org)
Diversen
28
 Taal- en Cultuurvoorbereiding:
• Via STU (CLIC) (Engels) www.tue.nl/clic
• ‘Lonely Planet’ reisgidsen
‘Simlock vrije’ telefoon
Een internationaal rijbewijs is verkrijgbaar bij de
ANWB-winkels voor 18,95 euro
(binnen EU niet noodzakelijk)
Vragen en/of opmerkingen?
29
International Office
Onderwijs en Studenten Service Centrum
MetaForum vloer 1 – telnr: 247 4747
[email protected]
Open office: Dinsdag 15:00 – 16:00
www.tue.nl/goingabroad
Join us on facebook
‘TUe Studentsabroad’
30
www.facebook.com/TUeStudentsabroad
Download