Document

advertisement
WAAROM
NAAR HET
BUITENLAND?

Algemene ontplooiing door interculturele ervaring
 jezelf goed leren kennen
 aanpassingsvermogen
 persoonlijke en sociale groei
 kennis van andere taal & cultuur

Voordeel bij het betreden van de arbeidsmarkt

Vermelding op je diploma

Staat goed op je CV

Leuke ervaring
MOGELIJKHEDEN



Studeren
- uitwisselingsprogramma
- ‘op eigen houtje’
Stage
Zomercursus
NIET VERGETEN













Opleidingsniveau/ onderwijssystemen
Toelatingseisen
Studiepunten
Uitwisselingsprogramma’s
Taal en cultuurkennis
Financiering
Visa / werkvergunning
Woonruimte
Verzekeringen
Gezondheid
Bevolkingsregister
Contact met thuisfront
Rijbewijs
FINANCIERING





Studiefinanciering
Beursprogramma’s (www.beursopener.nl)
FondsenDisk en fondsenboek
Zoekmachines internet
Een bijbaan
STAGEPLAATS






ZOEKEN
Bureau buitenland of stagecoördinator
Bilateraal uitwisselingsprogramma
Stageorganisaties binnen de universiteit
AIESEC
Stagebemiddelingsorganisaties (oa www.wilweg.nl)
Eigen initiatief: zelf bedrijven benaderen
WERKGEVER
EN
JURIDISCHE STATUS








Stageovereenkomst
Stagevergoeding
Belasting
Huisvesting
Werkvergunning
Verblijfsvergunning
Visum
Verzekeringen
WERKVERGUNNING / VISA



Verenigde staten
- DS–2019 petitie b.v. via CIEE bemiddeling om J1 visa te
kunnen krijgen
Canada
- Employment authorization: op basis van wederkerigheid
- Young Workers Exchange Programme
Aanvraag via www.dfait-maeci.gc.ca
Australië
- Business Visitor Visa: verblijf van maximaal 3 maanden
- Occupational Trainee Visa–422 voor verblijf langer dan 3
maanden. Werkgever moet Nomination for Occupational
Training aanvragen
STAGEOVEREENKOMST






Stageplan
Taken
Werkweek
Stagevergoeding
Verzekeringen en belasting
Voorbeeld op www.eaie.org/SWING
FINANCIËN




Stagevergoeding
Studiefinanciering
Bureau Buitenland: eigen beurzen via je instelling
Beurzen (www.beursopener.nl)
MASTER IN HET
BUITENLAND: ORIËNTATIE




Masteropleidingen vind je op www.hobsons.com
Informatie via professor/hoogleraar/docent op je vakgebied
Bezoek onderwijsbeurzen: Masterbeurs en Studiebeurs
Via organisaties zoals de Nuffic in het buitenland:
www.study-in-europe.org
INTERNATIONALE DIPLOMAWAARDERING
VOOR VERTREK EN BIJ TERUGKEER




Diplomabeschrijving via de Nuffic
Vertaling van je diploma via een beëdigd vertaalbureau
Legalisatie van je diploma via de IB-Groep
Waardering van je buitenlandse diploma via de Nuffic
ZIE WEBSITE VAN SCHOOL
VOOR MEER
BIJZONDERHEDEN.
Download