info leaflet internationale stage - STC

advertisement
Buitenlandstage bij het
Scheepvaart en Transport College
Een buitenkans!
“Mijn stage bij P&O Ferrymasters in Badalona (Barcelona), Spanje was heel leerzaam.
Ik heb een leuke tijd gehad en veel geleerd. Om de Spaanse taal snel onder de knie te
krijgen heb ik ter plekke Spaanse lessen gevolgd. In het buitenland wonen en werken
is niet altijd makkelijk, maar ik ben blij dat ik het avontuur ben aangegaan.”
Richard
De scheepvaart- en transportsector is een internationale
sector. Grote kans dat jij straks in je baan te maken krijgt
met buitenlandse klanten, collega’s of opdrachten. Dan is
het goed om daar tijdens je stage al ervaring mee op te
doen. Bij het STC bieden we je graag die mogelijkheid.
Volg je een BOL-opleiding bij ons? Dan kan je er voor
kiezen om je tweede, derde of vierde stage in het
buitenland door te brengen.
WWW.SCHEEPVAARTENTRANSPORTCOLLEGE.NL
Het is best een stap om een paar
Goed voorbereid van start
maanden in je eentje naar het
Voordat je voor je stage naar het buitenland kunt vertrekken moet je aan een aantal
buitenland te vertrekken. Toch zijn
er minstens drie goede redenen voor
een buitenlandstage:
voorwaarden voldoen. Want niet iedereen kan en mag in het buitenland stage lopen.
Zo stellen we harde eisen als het gaat om je schoolprestaties en je motivatie. Verder
zijn er voor je vertrekt nog allerlei praktische zaken te regelen zoals een stage­
bedrijf, huisvesting en een verzekering. Uiteraard sta je er niet alleen voor. Het STC
organiseert speciale voorlichtingsbijeenkomsten voor jou en je ouders / verzorgers.
Tijdens die bijeenkomst krijg je allerlei praktische informatie over kosten, huisves­
ting, verzekeringen en het vinden van een stagebedrijf.
1 Goed voor je talen
Verschillende MBO’ers van het Scheepvaart en Transport College gingen je voor.
Richard, die de opleiding Manager Havenlogistiek volgde, hield er zelfs een baan in
2 Goed voor je CV
Barcelona aan over.
3 Een onvergetelijke ervaring
Erasmus +
Erasmus + is een initiatief van de Euro­
pese Unie en is in het leven geroepen
om jongeren te helpen tijdens hun opleiding naar een ander Europees land te gaan
voor stage. De subsidie ondersteunt je in kosten voor huisvesting, verzekeringen en
de reis naar de stageplek. Hoeveel subsidie je per maand ontvangt hangt onder an­
dere af van het land waar je stage wilt lopen, de kosten die je daar moet maken en
de hoogte van je eventuele stagevergoeding.
Heb je vragen over internationale stage? Stuur
dan een e-mail naar: [email protected] of
neem contact op met je stagebegeleider.
Heb jij interesse in een buitenlandstage? Bezoek dan de eerstvolgende voorlichtings­
bijeenkomst op school. Je krijgt dan alle noodzakelijke informatie over stagelopen in
het buitenland. De data van deze bijeenkomsten krijg je door via school.
“Naast het werk ging ik veel met andere studenten op pad. Zij woonden in hetzelfde
appartementencomplex. Ik heb tijdens mijn stage geleerd om voor mijzelf te
zorgen. Het mooiste van mijn stage? Ik heb hier mijn vriendin leren kennen en ik
heb er een baan in Spanje aan over gehouden.”
Richard
WWW.SCHEEPVAARTENTRANSPORTCOLLEGE.NL
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards