Titel: Verdana 36 pt.

advertisement
De Internationale activiteiten
van De Post
Peter Somers
5 september 2007
Agenda
1. WIE ZIJN WE & WAT DOEN WE?
2. HET SUCCESVERHAAL VAN DE VOORBIJE 5 JAAR
3. TOEKOMSTPLANNEN
PERSONTMOETING – 5 SEPTEMBER 2007
2
Wie zijn we, wat doen we?
‘Belgian Post International’ is een business unit
verantwoordelijk voor alle internationale briefwisseling
& pakketten activiteiten van De Post
Marktleider in België
Kerncijfers
270 medewerkers
320 miljoen stukken
349 miljoen € omzet in 2006
dagelijkse vertrekken naar
200 landen
Continue groei door partners &
directe verkoop in buitenland
Verdubbeling van de omzet sinds
2000
PERSONTMOETING – 5 SEPTEMBER 2007
3
Onze 4 activiteiten meer in detail
1. BELGIE -> BUITENLAND (residentieel & bedrijven)
2. BUITENLAND -> BUITENLAND (enkel bedrijven)
RODE BUS OF
AFHALING
PLATFORM /
TRANSPORT
HUB
BRUSSELS
LUCHT
TRANSPORT
SORTERING
DOOR USPS
AFLEVERING
IN US
3. BUITENLAND -> BELGIE (van andere posterijen)
4. BUITENLAND -> BELGIE (BPI klanten in buitenland)
AFHALING
BPI OF USPS
PLATFORM /
TRANSPORT
LUCHT
TRANSPORT
HUB
BRUSSELS
PERSONTMOETING – 5 SEPTEMBER 2007
SORTERING
DE POST
AFLEVERING
IN BELGIE
4
Agenda
1. WIE ZIJN WE & WAT DOEN WE?
2. HET SUCCESVERHAAL VAN DE VOORBIJE 5 JAAR
3. TOEKOMSTPLANNEN
PERSONTMOETING – 5 SEPTEMBER 2007
5
5 jaar geleden
In een vrije internationale markt kozen meer en
meer Belgische bedrijven niet meer voor De Post
voor hun internationale postverwerking
Beperkte verantwoordelijkheden van de unit
Enkel operationeel
Marktleiderschap in handen van de competitie
TNT Post (NL) marktleider in België voor bedrijvenpost
Zwakke kwaliteit en procesbeheer
Slechts 70% van de briefwisseling vertrok op tijd
Weinig klant- en productfocus
Geen ‘eigen’ verkoopsploeg
Lage klanten- en medewerkerstevredenheid
PERSONTMOETING – 5 SEPTEMBER 2007
6
Transformatie & Internationale Expansie
Van een ‘operationele unit’ tot een ‘Top 5 speler in EU’
FASE 3
FASE 2
FASE 1
TRANSFORMATIE
OPERATIONELE
EXCELLENTIE
+
INTERNATIONALE
EXPANSIE


N° 1 BLIJVEN IN BELGIE
+
TOP 5 SPELER
WORDEN IN EUROPA
2007 - 2009
2005 - 2006
2002 - 2004
PERSONTMOETING – 5 SEPTEMBER 2007
7
Resultaten
Sterke groei en kwaliteitsverbetering
TOTALE OMZET
KWALITEIT DAG+1
Miljoen EUR
Uitgaande post
+75 %
349
304
241
260
268
2003
2004
+25
%
7 7 ,6
8 1,2
2002
2003
8 7 ,2
8 9 ,2
9 2 ,5
2004
2005
2006
6 7 ,5
200
2001
2002
2005
2006
2001
OMZET BEDRIJVENPOST
MEDEWERKERS
Miljoen EURO
In FTE
-2 %
+188 %
40
42
2002
2003
48
69
261
55
255
249
246
238
235
24
2001
2004
2005
2006
2001
PERSONTMOETING – 5 SEPTEMBER 2007
2002
2003
2004
2005
2006
8
Snelle internationale postbedeling
Internationale studie* van eind 2006 toont aan dat BPI de
beste operator is in België voor Guitgaande bedrijvenpost
G
AANTAL DAGEN
(*) Studie uitgevoerd door Quotas – Hamburg door injectie van 6.480 onherkenbare testbrieven
bij de 5 operators om vergelijkbare transittijden te meten gedurende een periode van 9 weken.
PERSONTMOETING – 5 SEPTEMBER 2007
9
Dankzij efficiënte hub op de luchthaven
‘European Mail Center’, een gecertificeerd internationaal
sorteercentrum
Aktiviteiten
Sortering uitgaande post
Behandeling inkomende buitenlandse post
Afgiftecentrum internationale bedrijvenpost
Hub voor transitpost
Prima lokatie (Brucargo)
8.000 m2 / 200 FTE / open 24h/24h
Uitstekende verbindingen met lijnvluchten
Uitstekende kwaliteit en procesbeheer
‘IPC Certificate of Excellence’ sinds 2004
Kwaliteit verwerking > 99%
Nieuw sorteercentrum in 2008
Brucargo West site – 10.000 m2
PERSONTMOETING – 5 SEPTEMBER 2007
10
Onze commerciële activiteiten
Verkoop in Benelux, Duitsland, Frankrijk, Verenigd
Koninkrijk, Ierland, Italië, Spanje, Zwitserland,
Oostenrijk, Zweden, Verenigde Staten en Israël
PERSONTMOETING – 5 SEPTEMBER 2007
11
Agenda
1. WIE ZIJN WE & WAT DOEN WE?
2. HET SUCCESVERHAAL VAN DE VOORBIJE 5 JAAR
3. TOEKOMSTPLANNEN
PERSONTMOETING – 5 SEPTEMBER 2007
12
De ambitie van BPI
+500 M EUR?
FASE 4
200 M EUR
FASE 3
FASE 2
OPERATIONELE
EXCELLENTIE
+
TRANSFORMATIE
INTERNATIONALE
EXPANSIE
FASE 1
Nr 1 BLIJVEN IN
BELGIE
+
TOP 5 SPELER
WORDEN IN EU
NAAR DE
KOPGROEP OP
WERELDVLAK
2010 - 2012
2007 - 2009

2005 - 2006

2002 - 2004
PERSONTMOETING – 5 SEPTEMBER 2007
13
Fase 4: Naar de kopgroep op wereldvlak
FASE 4
NAAR DE
KOPGROEP OP
WERELDVLAK
2010 - 2012
Versterken van verkoopsploeg
Openen van verkoopskantoren in
het buitenland
In Europa, Verenigde Staten en Azië
Uitstekende klantenservice bieden
De ‘beste’ operator worden op vlak
van kwaliteit en distributiekanalen
Aanbod verruimen
Internationaal B2C pakket produkt
Internationale Direct Marketing
Allianties en
samenwerkingsakkoorden aangaan
PERSONTMOETING – 5 SEPTEMBER 2007
14
Download