Welkom - VBG scholen

advertisement
het “groene” samenwerkingsverband tussen de
afdelingen Groen van het Twents Carmel College uit
Oldenzaal, Canisius uit Tubbergen, Carmel College
Salland uit Raalte en Schaersvoorde uit Aalten
1
Naam: Alphons Oude Avenhuis
straatnaam
De Grutto 2
woonplaats
Mariaparochie
telefoonnummer
06 – 43 83 28 37
school
St. – Canisius
e-mail
[email protected]
hobby(s)
Ontwerpen
Tekenen
Schilderen
Tuinieren
Praktisch bezig zijn (Knooi’n)
Foto van mijzelf
Naam: Roely Supèr
straatnaam
De oeverzwaluw 17
woonplaats
Almelo
telefoonnummer
0546 828716
school
St Canisius
e-mail
[email protected]
Hobby(s)
Houtbewerken, miniatuurbouw
muziek
Foto van mijzelf
Regio
VMBOGroenscholen

Twents Carmel College
(O)ldenzaal

Carmel College Salland (R)aalte

Canisius (T)ubbergen

Schaersvoorde (A)alten
3
Doelstelling O.R.T.A.
• Samenwerking tussen deze regionale VMBO groenscholen
•Opzetten gezamenlijke praktijkleerprogramma’s:
•Programma’s buitenland met “landbouw” scholen
•PTC/praktijkleerprogramma’s Nederland
•Stage-uitwisseling ( toekomst)
•Expertise-uitwisseling ( toekomst)
•Gebruik faciliteiten ( toekomst
•ORTA-programma PTA-onderdeel
•Projectplan
4
Organisatie
Stuurgroep
5 leden
Financiën
1
Buitenland
4
Binnenland
4
PR-Website
2
Indeling jaar 2011







Het organiseren van een weekprogramma
Maart een voorkeuze
April,mei voorlichting naar ouders
Mei definitieve keuze
Juni kennismakingsmiddag,reisboek
September de week
Oktober terugkomavond
Programma 2010-2011 afgelopen schooljaar:
ORTA-week week 42 (18 t/m 22 oktober)
•Nederland
•Buitenland:
•Zweden
•Denemarken
•Letland
•Moldavië
7
Buitenland: Waar ??
Vreta Kloster
Jurmula
Slagelse
ORTA
8
De Scholen:
Zweden: Vretagymnasiet: Vreta Kloster
Denemarken Center for Erhvervsrettet Uddannelse: Slagelse
Letland Bulduru Dārzkopības vidusskola: Jurmula
Moldavia National College of Viticulture and Winemaking:
Chişinău
9
Buitenland
1. Praktijkleren




2.
3.
4.
Zweden: mechanisatie, veehouderij, paard
Denemarken: tuin, landschap, infra
Letland: plant, bloem, tuin
Moldavië: wijnbouw
Excursie naar een Nederlandse”boer”
Cultuur
Ontspanning
10
Nederland
 PTC
Mechanisatie, heftruk
 Het jaar ervoor, ook Barneveld en Ede.
Dier, plant, bloem
 Dit jaar gaan we proberen AOC/ ROC te
benaderen net zoals buitenland.
Wat verwachten wij van
de leerlingen
•
Een positieve instelling
•
Werken aan opdrachten, weblog,interview,dagverslag
•
Komen bij kennismakingsdag en terugkomavond
•
Bij terugkomst het maken van een PP
12
Meegaande collega’s
 Elke
school levert personeel
 De collega's worden gemengd per locatie
 Meenemen oud collega’s
Op dit moment
 Kwaliteitsonderzoek
 Belangstelling
buitenland wat betreft opzet
 Schoolleiding van de scholen
 Vastleggen van overeenkomst tussen de
scholen( verplichtingen)
VRAGENRONDE
15
Download