Planningsformulier

advertisement
Planningsformulier
Naam
Functie
:
:
Datum Planningsgesprek
:
Periode waarop het planningsgesprek betrekking heeft :
Datum functioneringsgesprek
Datum beoordelingsgespek
:
:
Afspraken prestaties en resultaten
Welke prestaties en resultaten worden de komende periode van mij verwacht?
1............................................................................................................................................
2............................................................................................................................................
3............................................................................................................................................
Afspraken houding en gedrag
Welke aanpassingen in houding en gedrag worden van mij verwacht?
1............................................................................................................................................
2............................................................................................................................................
3............................................................................................................................................
Afspraken kennis en vaardigheden huidige functie
Hoe moet ik mijn kennis, vaardigheden en gedrag ontwikkelen om de doelen te realiseren?
1............................................................................................................................................
2............................................................................................................................................
3............................................................................................................................................
Afspraken kennis en vaardigheden mogelijk toekomstige functie
Hoe moet ik mijn kennis, vaardigheden en gedrag ontwikkelen voor een mogelijk toekomstige functie?
1............................................................................................................................................
2............................................................................................................................................
3............................................................................................................................................
Ondertekening
Werknemer
datum
Leidinggevende
datum
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards