Uploaded by User431

Welke voordelen en nadelen ervaart de leidinggevende HRM

advertisement
Welke voordelen en nadelen ervaart de leidinggevende m.b.t. het opnemen van de prverantwoordelijkheden en -taken.
Omdat het bedrijf geen HR-departement heeft, is het op zichzelf aangewezen om een deel
van de HR-taken op te nemen. Een ander deel wordt uitbesteed aan het sociaal secretariaat
Sodewa. Toen Vasco het bedrijf bezat was er echter wel een departement wiens primaire
focus lag op HR, de taak van dit departement was voornamelijk het rekruteren van
personeel, maar het departement hield zich ook bezig met administratieve zaken.
Momenteel in het bedrijf is een belangrijke taak van de leidinggevende het opstellen van de
zogenaamde “functionerings- en evaluatieprogramma’s”, waar op basis van de jobbeschrijving en op basis van je eigen verwachtingen een plan met doelstellingen binnen het
bedrijf wordt gemaakt. Dit moeten niet heel ingewikkeld zijn, zoals bijvoorbeeld “beter in
het frans willen antwoorden”, maar vragen soms wat extra’s, bijvoorbeeld dan een
opleiding frans.
De leidinggevende heeft al enkele moeilijkheden gehad tijdens het uitvoeren van de HRtaken. In een instantie was er een conflict tussen twee werknemers, en is uiteindelijk één
van de twee werknemers opgestapt, zelfs nadat er toch een aantal maatregelen waren
getroffen om het conflict op te lossen.
Een ander puntje is dat er te weinig toekomstplannen zijn voor de werknemers. Er is een
evaluatie, maar er is maar weinig geld of middelen opzijgeschoven om deze werknemers te
belonen. In de laatste jaren is er in het bedrijf een groter budget vrijgemaakt om dit wél te
doen, maar toch blijft het moeilijk om de werknemers toepasselijk aan te moedigen, en ze
zo ook meer motivatie te geven om te presteren.
Hij vermeldt dat er een goed overleg moet zijn tussen de business unit en het HRdepartement in functie van stijl, type, kandidaat, bedrijf, toekomst, … Vaak is het zo dat het
hele bedrijf een eenheidsworst is. De leidinggevende nodigt met dit probleem in het
achterhoofd soms iemand van HR uit op een salesmeeting, of probeert herhaaldelijk overleg
te plegen met het HR-departement. Zo ontstaat er een betere communicatie.
Hij benadrukt ook dat, bij rekrutering, het profiel van de werknemer niet alleen de juiste
kennis en ervaring moet bezitten, maar dat het karakter van de werknemer ook moet
passen binnen het bestaande personeelsbestand, om zo een divers team samen te stellen.
Download