VKA - VacatureJanneke Maan

advertisement
De Raad van Bestuur van vzw Vrije Kinderdagverblijven Antwerpen
zoekt voor spoedige indiensttreding in
Kinderdagverblijf Janneke Maan,
Lange Altaarstraat 4-20, 2018Antwerpen
een leidinggevende (m/v)
in deeltijdse functie (75% FTE)
Kandidaten moeten voldoen aan volgende voorwaarden
*je bent in het bezit van een bachelor diploma dat in aanmerking
komt volgens de kwalificatiegegevens van Kind en Gezin
* je bent in het bezit van een bewijs van goed gedrag en zeden
* ervaring met kinderopvang of leidinggeven is een troef
* je bent beschikbaar in het 2de trimester 2016
Onze verwachtingen t.a.v. een leidinggevende zijn:
*je voelt affiniteit met de christelijke, humane en maatschappelijke
visie van de organisatie
* met leidinggevende competenties kun je een team
kinderbegeleiders aansturen, ondersteunen en begeleiden bij hun
verzorgende en pedagogische opdrachten
* je organisatorisch talent resulteert in een efficiënte planning en
adequate invulling van de dagelijkse praktijk
* je realiseert een klimaat van veiligheid en welbevinden op de
werkvloer en je hebt oog voor volstrekte hygiëne
* je weet je te ontwikkelen tot een vertrouwensfiguur voor ouders,
medewerkers en studenten-stagiairs
* je bent nauwkeurig en stipt bij het uitvoeren van je administratieve
taken
* je staat open voor overleg, communicatie en een vlotte
samenwerking met de directeur en de kwaliteitscoördinator
Een functieprofiel is beschikbaar op aanvraag
Een schriftelijke sollicitatie met curriculum vitae (per post of mail)
kun je tot uiterlijk 18 maart 2016 richten aan
Geert Van Kerckhoven, gedelegeerd bestuurder VKA, Otto
Veniusstraat 22, 2000 Antwerpen ([email protected])
Download