Over de oorzaken van werkstress en wat je kunt doen

advertisement
Over de oorzaken
van werkstress en
wat je kunt doen
Wat zijn de oorzaken van werkstress?
Werkstress kan verschillende oorzaken hebben. Het gaat daarbij vaak om dingen in je
werk die veel energie kosten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een hoge werkdruk, agressie
en geweld, (seksuele) intimidatie, discriminatie of pesten. Sommige factoren kunnen van
collega’s komen, maar dikwijls ook van klanten. Jaarlijks heeft een op de acht werknemers
in Nederland met de gevolgen hiervan te maken.
Maar werkstress kan ook veroorzaakt worden door een tekort aan dingen die juist energie
opleveren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan vormen van sociale steun (van je leidinggevende
of collega), autonomie (verantwoordelijkheid en regelruimte) en groei- en
ontwikkelmogelijkheden binnen je werk. Deze buffers zorgen ervoor dat je juist
wat meer kan hebben als het gaat om dingen die energie kosten.
Wat kun je doen?
1. Als jouw werkstress een duidelijke oorzaak heeft, spreek hier dan over met je leidinggevende en collega’s. Als dit niet mogelijk is, ga dan eens praten met de bedrijfsarts,
vertrouwenspersoon of bedrijfsmaatschappelijk werker.
2. Probeer in beeld te brengen welke dingen bij jou energie kosten en welke dingen energie opleveren. Maak eens een lijstje aan met aan de linkerkant de energievreters en aan
de rechterkant de energieleveraars. Welke lijst is het langst?
3. Zorg altijd voor genoeg sociale steun. Houd je collega’s en leidinggevende op de hoogte
van wat je allemaal doet. En als het werk te lastig, te veel of juist te eenvoudig is, vraag
dan om hulp.
4. Zorg dat je voldoende verantwoordelijkheid en eigen zeggenschap hebt in het werk.
000Dit is natuurlijk per baan verschillend en niet altijd voldoende mogelijk, maar waar
het om gaat is dat je het gevoel hebt dat je kunt ingrijpen als je denkt dat dit nodig is.
Praat hierover met je leidinggevende.
5. Zorg ervoor dat je over de vaardigheden beschikt en blijft beschikken die voor je werk
nodig zijn. Met scholen en bijscholen blijf je in ieder geval flexibel en een leven lang
inzetbaar.
6. Probeer van collega’s te leren. Soms lijken dingen bij hen simpeler te gaan,
hoe pakken zij dat aan?
7. Blijf actief. Stress heeft de neiging je passief te maken. Hierdoor verergert vaak de
situatie. Een actieve, oplossingsgerichte houding helpt je om lekker aan het
werk te blijven.
8. En tot slot, ga op zoek naar de taken die u plezier geven in het werk.
Onderdeel van
facebook.com/checkjewerkstress
Download