Oproep om zich kandidaat te stellen voor een functie in het bestuur

advertisement
Oproep om zich kandidaat te stellen voor een functie in het bestuur of in een van de
werkgroepen.
a. Bestuur (deelname aan de bestuursvergaderingen, naast gemeenschappelijke
verantwoordelijkheid eventuele individuele verantwoordelijkheid op een deelgebied of
contactpersoon met één van de werkgroepen)
Ik wil me beschikbaar stellen als bestuurslid
ja

nee

b. Werkgroepen (verantwoordelijkheid en uitvoering van activiteiten voor de ADCAvereniging op een bepaald terrein, zoals het beheer en bijhouden van de website, de
organisatie van lotgenotencontact (eventueel aparte aandacht voor jongeren-contact) en
van vakantieweken, de vertegenwoordiging en aanwezigheid op beurzen, het bijhouden en
verzamelen van informatie over medische aspecten van ADCA en over mogelijke sociale
voorzieningen en het onderhouden van contacten met de werkgroep Ataxie van Friedreich en
Euroataxia en met de verschillende relevante nationale platforms)
Ik wil me beschikbaar stellen voor één van de werkgroepen
ja

Ik heb vooral interesse op het aandachtsgebied:
Organisatie & Administratie
Financiën
Redactie van de krant
Redactie van de website
PR & Communicatie
Belangenbehartiging (platforms)
Organiseren van Lotgenotencontact
Jongeren contact/beleid
Informatie en voorlichting
Anders (s.v.p. toelichten)
nee(toelichting: ......................................................................................
Persoonsgegevens:
Naam
Adres
Postcode en Woonplaats
Geboortedatum
Geslacht Man / Vrouw
Telefoon
Email
……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..
Dit formulier graag retour zenden naar Els Zwetsloot, of per mail naar [email protected]
Download