JVT verslag ZHB II

advertisement
JVT verslag GZC II
JVT 2 2009-2010
Rianne van Bentum
Bente Dikken
Karlijn Janssen
Laurien Kuhrij
Nyanza Timmers
Onderwijs:
Positieve punten:
- De methode van de werkgroepen dit blok waren heel goed. Door casussen eerst helemaal
te bespreken en uit te diepen werd er het maximale uit de werkgroepen gehaald. Dit
leidde tot een goed begrip van de stof.
- De colleges behandelen de stof oppervlakkig om een overzicht te schetsen, daarna gaan
de werkgroepen er iets dieper op in. Voor veel mensen was dat een goede manier om
overzicht te krijgen.
- Het feit dat microscopie tegenwoordig op de computer wordt gedaan is een zeer goede
vooruitgang. Je leert zo veel meer van de les.
- Over het algemeen verliep het blok zeer goed. Alles ging eigenlijk zoals het hoort; het
was duidelijk goed doordacht van tevoren en er is duidelijk tijd gestoken in de
organisatie. We hebben dan ook weinig klachten gehad. Ook niet over
werkgroepdocenten.
Verbeterpunten:
- Het eerste college van het blok was erg vol. In 3 college-uren moesten 5 artsen hun
verhaal houden en dit werd uiteindelijk een race tegen de klok. Dat is jammer want nu
kwamen de colleges minder goed tot hun recht.
- Het eerste IC van het blok (week 1, over mammacarcinoom) was onrustig. Het werd
gegeven door 4 mensen (patholoog, chirurg, radioloog en internist-oncoloog) en driekwart
daarvan leek het college niet serieus te nemen. Zo werd er meer gek gedaan dan echt
serieus lesgegeven. Ook leek het alsof er van tevoren geen duidelijke afspraken gemaakt
waren, want er werden onderling discussies gehouden over de juiste definities en het
gebruik van bepaalde termen.
- Niet iedereen vindt het nuttig dat er in de colleges en de werkgroepen veel hetzelfde
wordt besproken. Zo is het voor die mensen niet nuttig om beide onderwijsvormen te
volgen. Dat kan demotiverend werken. In plaats van een oppervlakkig college zou dan
meer diepgang gewenst zijn.
-
-
Week 2 en 3 zaten erg vol wat betreft het aantal soorten tumoren waarover we moesten
leren. We vonden dit in contrast met week 1 en zouden liever zien dat dit wat meer
verspreid werd. Dit kan bijvoorbeeld door niet alle aandoeningen van de borst uitgebreid
te behandelen maar hier al een deel van week 2 of 3 te behandelen.
Het zou fijn zijn als het college over het lymfevatenstelsel, gegeven in week 4, eerder
gegeven zou kunnen worden. Als het bijvoorbeeld al in week 1 zou zijn, is het de rest van
het blok makkelijker te begrijpen naar welke lymfeklieren een tumor het eerste
metastaseert.
Gesprek blokcoördinator:
We hebben een prettig gesprek gehad met dr. van Dijk. Hierin hebben we onder andere een
discussie gevoerd over de herhaling van de stof in de colleges en werkgroepen. Dr. van Dijk
legde ons uit dat ze ervoor hadden gekozen om in de colleges de grote lijnen te behandelen
aangezien we dit blok veel moeilijke stof tot ons moesten nemen. Wij hebben haar ook
uitgelegd dat dit niet voor iedereen ideaal is aangezien er ook veel mensen zijn die juist graag
wat verdieping zouden zien in plaats van alleen maar oppervlakkige stof. Dr. van Dijk reageerde
hier met volle belangstelling op en beloofde ons hier eens goed over na te denken. Ze gaf ons
ook gelijk dat er meer verdieping aangeboden zou moeten worden aangezien Utrecht veel
achtplussers in de opleiding heeft.
Ons commentaar op het eerste interactieve college beantwoorde ze met het besluit dat dit
college volgend jaar niet meer op deze manier gegeven zal worden, ook omdat er vorig jaar ook
al klachten over waren.
Tot slot hebben wij aangegeven dat de hoorcolleges en het interactieve college precies dezelfde
stof bevatten. De studenten zouden graag een college willen over wat kanker precies is en hoe
het ontstaat, aangezien dat voor veel studenten niet geheel duidelijk was. Misschien kan dit in
de plaats komen voor een van de ‘dubbele’ colleges. Ook hier stond mevrouw van Dijk open
voor en beloofde ons om hier voor volgend jaar eens goed naar te kijken.
Toets:
Positieve punten
Op de verbeterpunten na was de toets over het algemeen goed. Het is moeilijk om dit specifiek
te benoemen maar we kunnen wel zeggen dat:
- de toetsvragen, op wat uitzonderingen na (bv de ‘mamma-vragen’) goed op het blok
aansloten.
- de meeste vragen helder waren geformuleerd.
Verbeterpunten:
- men was niet helemaal tevreden over hoe de verschillende onderwerpen waren
vertegenwoordigd in de tentamenvragen. Zo waren er relatief veel vragen over
gynaecologische tumoren (12/50), terwijl een deel van week 4 (periampullaire tumoren
en icterus bijvoorbeeld) weer helemaal niet was vertegenwoordigd.
- Ondanks dat van te voren werd gezegd dat wij de specifieke stadia van de verschillende
carcinomen niet hoefden te kennen, werd in de toets wel specifiek naar de behandeling
van een IIb ovariumcarcinoom gevraagd. Wij vonden het lastig dat we wel de behandeling
van de verschillende stadia moesten kennen, maar niet wat het stadium precies inhield.
- De specifieke tentamenklachten heeft de blokcoördinator per e-mail van ons ontvangen.
Download