Cursus: Biochemie en biofysische chemie Vakcode: WLB07017A

advertisement
Cursus: Biochemie en biofysische chemie
Vakcode: WLB07017A
Collegejaar: 2016 2017
Docenten: J.Broos
Onderdeel:
Colleges
Commentaar:
Er is een nieuwe docent, de focus van het onderwerp was
hierdoor iets veranderd. Sommige colleges waren niet heel
duidelijk uitgelegd, de docent kwam ook niet altijd even
gemotiveerd over. De stof is vrij ingewikkeld
(kwantummechanica) en abstract, lastig te begrijpen. De
colleges van de docent zijn eigen vakgebied zijn wel erg goed,
maar die van kwantummechanica kunnen beter. Ondanks dat
de docent ongemotiveerd overkwam is hij wel een erg
betrokken docent, wel erg fijn!
Practica/andere
werkvormen
Tijdens het uitwerken van het practicum liep de docent weg
omdat hij in de veronderstelling was dat iedereen er
eigenhandig wel uit kwam. Dit was uiteindelijk niet bij iedereen
het geval waardoor mensen hun vragen niet makkelijk aan
hem konden stellen..
Er waren wel goeie oefenvragen beschikbaar, maar hier waren
geen antwoorden voor. Dit moet wel op de student portal
komen.
Boek/syllabus
Overlap met andere
vakken
Tentamen
Beoordeling
Verplicht boek, zelfde boek als voor eerder vak. In principe wel
handig om erbij te hebben, maar niet per se nodig. Een ander
boek was handiger (Chemical Structure), maar dit stond niet
op Ocasys.
Nauwelijks overlap.
Erg lastig, maar wel representatief voor de stof. De
oefenopgaven gaven wel een goed beeld van hoe het
tentamen eruit zag.
Door de chaos van de colleges raakte je soms het overzicht
een beetje kwijt van wat er belangrijk was voor het tentamen.
Download