De wondere wereld van de kwantum

advertisement
De wondere wereld van de kwantummechanica
Docent: Dr. Erik Lagendijk, natuurkunde, Technische Universiteit Delft.
De kwantummechanica beschrijft een wereld
waar onze zintuigen op het niveau van individuele deeltjes geen toegang toe hebben omdat ze te
klein zijn om rechtstreeks waargenomen te kunnen worden. In deze wereld verliezen het klassieke
begrip deeltje en het klassieke begrip golf hun
zelfstandigheid. Er resteert een soort vereniging.
Daar kunnen wij ons, gewend als we zijn aan de
dagelijkse werkelijkheid waarin deeltjes en golven
tegenstrijdige eigenschappen hebben, geen voorstelling van maken.
De kwantummechanica is ontegenzeggelijk de
vreemdste theorie op aarde, veel vreemder dan
de relativiteitstheorie, maar de wiskunde ervan is
met enige inspanning nog wel te volgen.
Deze cursus zal na een inleiding over de klassieke natuurkunde van deeltjes en golven en een
historische inleiding van de kwantummechanica
een poging wagen de basiswiskunde van de kwantummechanica en de interpretatie daarvan uit
te leggen. Centraal staat het waterstofatoom, zie
bijgevoegde figuur die een artistieke impressie
geeft van een aantal toestanden waarin dit atoom
volgens de kwantummechanica kan verkeren.
Van de deelnemers verwachten we dat zij ooit
kennis gemaakt hebben met natuurkunde en wiskunde op (ongeveer) VWO niveau.
6 woensdagen, 25 februari
t/m 1 april
13.15 - 15.00 uur
 130,- (inclusief
PowerPoints)
Werkvorm: hoorcolleges
Maximum aantal deelnemers: 40
Zelfstudie: maximaal 4 uur
lezen per week
Vereisten: Wie nooit kennis
gemaakt heeft met wis- en
natuurkunde (analyse met
differentiëren en integreren,
wetten van Newton, etc) zal
de colleges voor een deel
niet kunnen volgen.
Cursusmateriaal:
Prints/mail van
PowerPointpresentaties die
voor het college aan u worden uitgereikt
33
Download