hier - Straatbeeld

advertisement
Specificaties artikel Straatbeeld (magazine)
Onderstaand de specificaties voor het aanleveren van een redactioneel artikel. Teksten dienen
bondig en totaal non-commercieel van aard te zijn. Commerciële uitingen en superlatieven moeten
in de eindredactie worden verwijderd.   
  
 
Richtlijnen productartikel 
De tekst dient ten minste de volgende elementen te bevatten:  
 (indien van toepassing) 

Ontwerp/globale beschrijving product Openbare ruimte 

Functionaliteit en (innovatieve) eigenschappen  

Toepassingen én beperkingen 

Specificaties (maatvoering, kleur, materialen, bevestigingen etc) 
  
Richtlijnen projectartikel 
Betrek bij het schrijven van de tekst indien mogelijk de opdrachtgever en/of de ontwerper.
De tekst dient de volgende vragen (indien van toepassing) zo goed mogelijk te beantwoorden: 

Hoe was de voorsituatie en waarom diende deze te worden verbeterd/veranderd? 

Wie maakte eventueel ontwerp? 

Beschrijving ontwerp 

Voor welke materialen werd gekozen en waarom? 

Belangrijkste leveranciers 

Belangrijkste uitdagingen en oplossingen? 

Non-commerciële beschrijving van eindresultaat 
  
Richtlijnen beeldmateriaal  
Bij het artikel wordt meestal 1 foto geplaatst, soms 2. Deze foto’s dienen gemaakt te zijn in de
openbare ruimte, en mogen dus, uitzonderingen daargelaten, geen artist impressions zijn of iets wat
daarop lijkt. Tevens mogen de foto’s geen logo’s of tekst bevatten.
Qua formaat dienen de foto’s 300 dpi te zijn (dit getal kunt u checken door de eigenschappen van de
foto te bekijken). Alleen met 300 dpi zijn afbeeldingen geschikt voor print.
Indien u meerdere foto’s toestuurt maakt de redactie een keuze.
Lengte
Een artikel van 1 pagina telt maximaal 350 woorden. De redactie maakt een korte intro en een kort
infoblokje onder de tekst. Indien een tekst langer is zullen we die moeten inkorten.
Redactie
De redactie behoudt het recht wijzigingen aan te brengen in de tekst alvorens het artikel te
publiceren. Indien het gaat om ingrijpende wijzigingen zullen we dat overleggen met u.
Download