PowerPoint-presentatie

advertisement
De Waalboog
Opgeruimd staat netjes
De Mier
https://www.youtube.com/playlist?list=FLnI
H0FVgd-RsPk7yYd16Xvg
Aanleiding
• Onderdeel van het project:
‘ruimte voor de professional’.
• Van controle naar vertrouwen.
Gewenste effecten + doelstelling
• Administratieve druk verminderen.
• Fysiek + psychisch ruimte creëren.
• Hoe meer te doen met minder.
Werkwijze via 3 sporen
1. Verminderen aantal
projecten/commissies/werkgroepen met 50%.
2. Opruimen in de praktijk (d.m.v. de handleiding).
3. Verminderen van het aantal protocollen,
richtlijnen etc. met 50%.
Uitgangspunt
Primair proces staat centraal
Effecten: ‘harde’
• Commissies/werkgroepen/projecten: afname 44%.
• Opgeruimd: 222 opruimacties.
• Protocollen: loopt nog.
Effecten: ‘zachte’
• Teams ervaren meer regelruimte.
• Teams leren anders kijken, anders doen.
• Geeft discussie, beweging, dynamiek.
Betekenis andere diensten
• Van belang om ze vanaf het eerste moment mee
te nemen in de transitie.
• Roept weerstanden op, zeker als het van een
andere dienst komt.
• Primaire proces centraal stellen blijkt lastig.
• De beweging is belangrijker dan het eindpunt.
Betekenis managementteam
•
•
•
•
•
Is vooral iets van de dienst Wonen en Zorg.
Veranderen is voor anderen.
Besef van rolmodel.
Primair proces centraal is een zoektocht.
‘Heilige huisjes’.
Betekenis middenkader
• Leiderschapstijl.
• Kritische zelfreflectie;
 Zelf loslaten
 Van controle naar vertrouwen
Betekenis medewerkers
•
•
•
•
•
Verbazing/verwondering.
Waardering.
Balans tussen medewerkers.
Angst; leidt tot meer werk.
Doorslaan in loslaten, regels.
Vragen…………
(Toolkit opruimdienst te downloaden via de site van In voor Zorg! (www.invoorzorg.nl)
Download