Gegeneraliseerde angststoornis

advertisement
Julie Bevernage
1 BaTP Aa
Inleiding

Komt ± voor als een paniekstoornis of
dwangstoornis

Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling
als hulp voor diagnose
Wat is het

Psychische aspecten
 Extreme angst
 Oncontroleerbaar gepieker
 Motorische onrust

Fysieke uitingsvormen
 Spanning
 Slapeloosheid
 Lichamelijk ongemak
Behandeling

Geen echte behandeling

Medicijnen bleken effectief

Belangrijkste therapieën
 Cognitieve therapie
 Gedragstherapie
Cognitieve therapie

Denkfouten worden gecorrigeerd
 Neiging om gevaar te overschatten
 ‘Catastroferen’
 Onderschatten van eigen vermogens
Gedragstherapie

Exposure!
 Rampen rechtstreeks voor de geest halen
 Handelingen verrichten die piekeren in gang
zetten
○ Bv: Met opzet laat in vergadering komen
Telefoongesprek achterwege laten
Nieuwe ontwikkelingen

Behandelprogramma’s
 Laten bestaan uit meer dan 1 ingreep
Kernsymptomen

Piekeren
= zich ongewild aan de betrokkene
opdringende cognitieve activiteit die gepaard
gaat met angst en die betrekking heeft op
ongewisse, negatieve gebeurtenissen in de
toekomst.
-> Overvalt de persoon
Het piekeren dient geen doel
Anti-piekertraining

Oosterse meditatie
 Om gedachten te relativeren

Acceptance and commitment therapie
 Vergelijkbaar met mildfullness

Attention training technique
 Gericht op de inhoud vh denken
Anti-piekertraining: 7 stappen
1.
Motivatie verhogen: de voor en de
nadelen van piekeren
2.
Rationale: piekeraars moeten hun
vermogen om los te laten versterken
3.
Bewustwording: doorlopende registratie
plus bezinning
4.
Succeservaringen met ‘loslaten’ naar
voren halen
Vervolg
5.
Emotionele beleving van ‘loslaten’
versterken
6.
Contraconditionering: koppelen van
‘loslaten’ aan actuele piekerthema's
7.
Verdere toepassing van ‘loslaten’ in het
dagelijks leven
Bedankt voor uw aandacht!
Download
Random flashcards
hoofdstuk 2 cellen

5 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

Test

2 Cards peterdelang

Iii

2 Cards oauth2_google_9c420ccc-aa1e-43e8-86f8-85252241aaed

engels hfst 1

25 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

engels hfst 1

25 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

Create flashcards