Voortgangsbericht generieke module Psychotherapie

advertisement
Voortgangsbericht generieke module Psychotherapie
Utrecht, 30 juli 2015
Werkgroepen generieke module Psychotherapie van start.
Onder voorzitterschap van Arnoud Arntz en Sjoerd Colijn zijn twee werkgroepen
gestart met het formuleren van de generieke module Psychotherapie. De aftrap is
gegeven in een gezamenlijke bijeenkomt op 20 mei jl.
Het is gelukt om twee breed samengestelde werkgroepen te vormen met
vertegenwoordigers van belanghebbende organisaties. Dit is van belang voor het
draagvlak van de generieke module Psychotherapie. Een overzicht van de leden
van de werkgroepen vindt u op de site van de VGCt.
Het is ook gelukt om een goede secretaris te vinden voor de werkgroepen:
Katrien de Ponti. In het dagelijks leven is Katrien beleidsadviseur bij GGz
Nederland. Voor deze opdracht is zij tijdelijk gedetacheerd bij de NVP.
Gedurende de ontwikkelperiode van de generieke module Psychotherapie wordt
niet gecommuniceerd over de inhoud van de module. Dit gebeurt als de concept
tekst is vastgesteld door de stuurgroep en voor commentaar wordt voorgelegd
aan belanghebbenden. Als alles volgens plan verloopt is het in november zo ver.
Intussen is de voorbereidingsperiode voor het project afgerond. Hierover is
verslag uitgebracht aan het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz. Een paar
onderdelen uit de voorbereidingsperiode zijn nog in ontwikkeling:
- De patiëntenversie en het autorisatieprotocol: het Netwerk
Kwaliteitsontwikkeling ontwikkelt hiervoor een format.
- De verkenning van mogelijkheden voor onderhoud en implementatie.
Hiervoor is een plan in ontwikkeling.
Kijk voor meer informatie op de website van NVP of VGCt. In geval van vragen
kunt u contact opnemen met projectleider Hans Blaauwbroek:
[email protected]
Download