elektrotechniek 2017 modulair

advertisement
BASISCURSUS ELEKTROTECHNIEK NU IN
MODULES TE VOLGEN
MODULE 4: NEN 3140 KEUREN
KEUREN
De opleiding Basis Elektrotechniek voor
de interieurbouw geeft de deelnemers
kennis en inzicht in de elektrotechniek,
zodat zij zelfstandig de diagnose kunnen stellen van een elektrotechnische
storing en vervolgens kunnen beoorde-
Kijk voor uitgebreide cursusinhoud en aanmelding op
onze website
www.ecmeubel.nl/
elektrotechniek.
len wie bevoegd is deze storing te ver-
• Inzicht in de opbouw en werking van
problemen. U kunt nu de afzonderlijke
elektrische componenten in woning-
modules volgen!
bouw en utiliteit;
• Herkennen van en inzicht in de opMODULE 1: ALGEMENE ELEKTROELEKTRO-
bouw van verdeelinrichtingen, zowel
TECHNIEK
één- als driefasen gevoed;
Deze module van 2 dagdelen van 3 uur
Ook deze module bestaat uit een dagdeel van 3 uur theorie en een dagdeel
van 3 uur praktijk. In de module leert u
o.a.
• Elektrisch handgereedschap, lasapparatuur, zwerfkasten en PC’s keu-
helpen. Deelnemers leren zelfstandig na
te denken over de elektrotechnische
ELEKTRISCH HANDGEREEPSCHAP
• Het kunnen lezen van eenvoudige
ren door tests en controles volgens
de huidige voorschriften;
• Een keuringssysteem opzetten.
Kosten module 4: € 429,70 / € 85,94*
AANMELDING
De training gaat door bij voldoende
is vereist als instroomkennis wanneer u
bedradings-, installatie-, aansluit-
aanmeldingen. Kijk op onze website
ook module 4 wilt volgen. In deze mo-
schema's en installatietekeningen;
voor het aanmeldingsformulier en de
dule leert u o.a.:
•
Begrippen als stroom, spanning,
sluiten van Ledverlichting, TL-
weerstand en vermogen toepassen
verlichting.
in de praktijk ;
•
•
•
• Het op een veilige wijze leren aan-
Kosten module 2: € 399,30 / € 79,86*
Meten van spanning, stroom, weer-
voorwaarden.
De afzonderlijke modules kunnen ook
als incompanytraining georganiseerd
worden.
stand m.b.v. universeelmeter en am-
MODULE 3: NEN 3140 VOLDOEND
VOLDOEND
pèretang in eenvoudige schema's;
ONDERRICHT PERSOON
Leren kennen van elektrotechnische
Ook deze module bestaat uit een dag-
symbolen;
deel van 3 uur theorie en een dagdeel
Deze leaflet is een uitgave van
Leren herkennen van de opbouw van
van 3 uur praktijk. In de module leert u
Expertisecentrum Meubel.
een elektrische installatie.
o.a.
Kosten module 1: € 399,30 / € 79,86*
• Gevaren en risico's kunnen inschatten bij eenvoudige elektrische werk-
MODULE 2: INSTALLEREN
INSTALLEREN ELEKTROTECHNIEK
Deze module bestaat uit een dagdeel
Daggeldersweg 2, 3449 JD Woerden
Tel. 0348-410468 | www.ecmeubel.nl |
[email protected]
zaamheden;
• Eenvoudige handelingen op een veilige manier uitvoeren.
van 3 uur theorie en een dagdeel van 3
uur praktijk. In de module leert u o.a.
* = inclusief 80% subsidie
Kosten module 3: € 368,70 / € 73,74*
Het Expertisecentrum Meubel is een
initiatief van:
Download