AlarmCare

advertisement
SOFTWARE DEVELOPMENT
AlarmCare
AlarmCare
Beveiliging en alarmering voor
particulieren, instellingen en
bedrijven
De software
AlarmCare Pro is een programma voor de afhandeling
en administratieve verwerking van alarmmeldingen.
AlarmCare Pro draait op een enkele computer, binnen
een lokaal netwerk en binnen een geografisch
verspreid netwerk via Internet. Het programma werkt
met iedere signaal zender en ontvanger waarvan het
protocol bekend is. Het programma bestaat uit de
volgende modules:
• Centralisten module
• Administratieve module
De werking van het systeem:
zender
ontvanger met
spreek/luister
verbinding
centrale
Een zender is ieder apparaat dat een signaal verzendt wanneer er gevaar
dreigt. Het gevaar kan komen van een inbreker of een brand maar het kan
ook gevaar voor eigen leven zijn zoals dat het geval is wanneer een infuus
thuis niet meer werkt of een overvaller binnenkomt.
De ontvanger met spreek/luister verbinding pikt het signaal op en
verstuurt het naar de centrale. Op de centrale wordt het signaal
geïnterpreteerd door een speciale kaart (een line interface kaart die het
signaal vertaalt in een voor de computer begrijpelijke taal) en op de
monitor van de centralist geplaatst. Deze ziet de belangrijkste gegevens
van de abonnee en opent de spreek/luister verbinding.
De administratieve module
De centralisten module
De overzichten module
Gerealiseerd maatwerk:
Factureringsmodule
Koppeling met E-Faktuur
Koppeling met Sybase (Tunstall)
Geautomatiseerde synchronisatie van
geografisch verspreide databases
In ontwikkeling:
Invoer van abonneegegevens via
Internet door toeleveranciers van gegevens
(in beta test).
Bouw van interface naar SQL Anywhere
(Sybase) en Oracle voor uitlezen van data
(vrijwel gereed).
AlarmCare
Contact Informatie:
Contact Persoon:
Eperweg 37
8084 HB ‘t Harde
Tel.: 0525-654444
[email protected]
http://www.tolsmatrading.nl
Dhr. H. Tolsma
(Manager)
Download