Reflectieverslag

advertisement
Reflectieverslag
Datum: 12-01-2017
Naam: Stijn Arts
Sector: Handel en techniek
Module: 6
Geef een uitgebreide samenvatting van de inhoud van deze module (wat heb je gedaan)?
Gebruik hierbij je notities uit je blog.
We habben een product bedacht dat we moesten gaan verkopen en we moesten dus ook aan
andere winkels in de stad doen wat hun doen zodat hun producten het beste verkopen en wat
de winkels aan huur en al kosten. Aan het einde moesten we ons product presenteren.
In welke onderdelen was jij goed en in welke minder goed, geef duidelijk aan waarom?
Het maken van de presentatie was ik wel goed maar het presenteren was ik slechter
Wat waren je verwachtingen van deze module vooraf?
Dat we een product moesten maken en het verkopen.
Heeft de module aan die verwachtingen voldaan? Geef duidelijk aan waarom wel/niet
Niet helemaal want we hebben wel een product gemaakt maar we hebben het niet verkocht
Zijn er onderdelen van deze module die jij nog mist, wat zou je graag nog behandeld zien
worden?
Ja dat we het product moesten verkopen.
Geef aan welk beroep er bij deze module past, wat houdt het beroep in? Geef een duidelijke
uitgebreide beschrijving.
Makelaar want je moet leren zo goed mogelijk je product te verkopen.
17
Geef nog 3 andere beroepen die bij deze module kunnen horen? Geef hier ook een
beschrijving van.
Commercieel medewerker: Je bent klantgericht en doe je een aanbod aan klanten. Als de
klant het aanbod ook goed vindt, dan stel je een verkoopcontract of orderbevestiging op.
Commercieel medewerker binnendienst: Het doel van jouw werk is het verhogen van de
omzet door middel van verkoop en het vergroten van de klanttevredenheid.
Marketing medewerker: Je kunt je verplaatsen in je (potentiële) klant. Wat is zijn of haar
denkwereld, wat spreekt hem of haar aan en op welke wijze kun je jouw product
aantrekkelijk maken voor deze klant?
Kijk eens op het internet wat het gemiddelde loon is van deze beroepen?
Noteer dat hieronder.
Commercieel medewerker: €2155
Commercieel medewerker binnendienst: €1925
Marketing medewerker: €1925
Neem de beroepen van de vorige vragen, welk opleidingen moet je hier voor volgen op het
MBO?
MBO handel en administratie
Wat houden de opleidingen in, geef een uitgebreide omschrijving van deze opleidingen?
Je leert hoe je met geld moet omgaan en hoe je het beste producten moet verkopen.
Op welke verschillende ROC’s ( binnen de regio brabant, gelderland) worden deze
opleidingen aangeboden?
KW1C
ROC de leijgraaf
Geef aan wanneer de open dagen zijn van deze scholen?
KW1C 31-01-2017
ROC de leijgraaf 12-02-2017
18
Zou jij later in deze richting je vervolg studie kiezen, past dit bij jou, geef aan waarom
wel\niet?
Nee want ik vind er niks aan
Welke sterke en minder sterke punten heb je uiteindelijk bij jezelf ontdekt tijdens het volgen
van deze module?
Het maken van de presentatie was ik wel goed maar het presenteren was ik slechter
Neem het reflectieverslag van de ISP docent voor je, geef aan of je akkoord gaat met zijn/haar
bevindingen?Geef aan op welke punten wel en welke niet.
Vragen bij een evt. bedrijfsbezoek/schoolbezoek.
Welk bedrijfsbezoek of ander bezoek heb je gedaan. Vertel ook wat je daar gedaan of gezien
hebt. Ja we gingen naar cad accent
Heeft het bezoek je een duidelijk inzicht gegeven van de mogelijkheden binnen het bedrijf of
opleiding? Wat zijn de mogelijkheden voor jezelf. Geef aan welke wel of welke niet. Je ik
weet nu wat voor een opleiding je moet doen om dat werk te doen.
19
Download